Onze speerpunten

Wij zijn een Jenaplanschool en vinden het belangrijk dat je kennis opdoet, vaardigheden ontwikkelt en met passie werkt aan de dingen die je leuk vindt.

Door veel af te wisselen met diverse (creatieve) activiteiten, projecten, excursies en keuzevakken ontdekken we met elkaar al snel waar jouw talenten en kwaliteiten liggen. Je leert samen te werken, te onderzoeken, te presenteren en te ondernemen.

Zo leer je zijn wie je bent en zorg te hebben voor jezelf, de ander en de wereld om je heen met hoofd, hand en hart.

Cultuurprofiel

Culturele en expressie-ontwikkeling van leerlingen hoort bij de centrale doelstellingen van de school. Vanaf de brugklas maken de leerlingen kennis met alle expressievakken. In de bovenbouw kunnen zij een of twee van deze vakken kiezen als examenvak zowel op mavo, havo als vwo.

Leerlingen kunnen gebruik maken van een breed aanbod aan Plusklassen die op school, door eigen docenten en deels binnen de normale lestijd worden gegeven.

Door het jaar heen zijn er diverse vieringen en podiumoptredens in de aula, in de theaterzaal of  op een podium buiten de school.

Kennis & wetenschap

Vanaf de brugklas kun je kiezen voor veel extra's binnen het rooster. Dat oeft niet, maar het mag wel. Naast de creatieve plusklassen kun je kiezen voor 
Cambridge Engels, ICT-robotica.

Maar daarmee hoeft het niet op te houden. Ook in de bovenbouw kun je hieraan verder werken en op alle niveaus ambitieus blijven. Daarnaast bieden we extra keuzevakken als Wiskunde D, NLT en Informatica als examenvak en kun je als vwo-leerling deelnemen aan het  excellentieprogramma van de Radboud Universiteit. Meer over kennis & wetenschap op de SSgN vind je hier.

Internationalisering

De SSgN wil de leerlingen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Deze maatschappij wordt steeds internationaler. Daarom beginnen wij vanaf de brugklas met projecten over Europa.

Het kernpunt van internationalisering is om leerlingen vertrouwd te maken met Europa, hen voor te bereiden op hun Europese burgerschap en hun blik te verruimen door de samenwerking met hun Europese partners tijdens het uitwisselprogramma in klas 3. Leerlingen kunnen zich verdiepen in andere talen, culturen en gewoonten. Internationalisering draagt in hoge mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling. 

Topsport

Als je een sporttalent bent dan betekent sport alles voor je. Je hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om een zo optimaal mogelijk schooldiploma te halen. En daarbij kan de SSgN als Topsport Talentschool je helpen.

  • begeleiding door een topsportcoördinator
  • extra verlof bij wedstrijden
  • maatwerk op het gebied van huiswerk, studiebegeleiding en roosteraanpassingen
  • indien nodig gespreid examen

  • Voor leerlingen die (nog) geen LOOT-status hebben, of die een niet-erkende sport beoefenen hebben wij een topsportvriendelijk beleid opgezet. 

    Ook hierbij is onze insteek: én school én sport!