SSgN Masters

Steeds meer leerlingen willen hun talent verder ontplooien en steeds meer docenten willen iets extra’s in of buiten hun lesprogramma aanbieden. Prachtige initiatieven die onze visie op talentontwikkeling ondersteunen.

Het SSgN Masterprogramma is uitgegroeid tot een van de speerpunten van de school. Leerlingen kunnen kiezen uit diverse masters: cultuurmasters, bètamasters, talenmasters of sportmasters. Vervolgens wordt door teamleider, mentor en vakdocent bepaald of een leerling voldoende motivatie/capaciteit heeft om de reguliere lessen die parallel staan met de master te kunnen missen. Elke master wordt eenmaal per week gedurende een blokuur gegeven, parallel geroosterd met het reguliere rooster.

Alle niveaus in één klas

Leerlingen komen binnen met een schooladvies maar dat betekent niet dat ze in alle vakken hetzelfde niveau hebben. Dankzij de heterogene tweejarige brugperiode en vanuit het streven naar kansengelijkheid (aansluitend op het Koersplan) starten zij allemaal in dezelfde klas. Leerlingen krijgen toetsen op hun eigen niveau. En als blijkt dat ze goed presteren, dan kunnen ze een niveau omhoog, per vak. Zodoende hebben ze minimaal twee jaar de tijd om te groeien naar het niveau dat het beste past.

Onderwijs op maat

Door gebruik te maken van diverse vormen van instructie of juist zelf te laten werken, leren leerlingen daarin keuzes te maken. Er is een duidelijk onderscheid tussen instructieplek en werkplek.

In regie-uren kiezen leerlingen voor verbreding of verdieping van hun vak. Voorafgaand aan de toetsweek worden in klas 3 twee op-maatdagen gegeven waarin leerlingen kunnen kiezen voor blokuren extra ondersteuning of verdieping.

Leerlingen kunnen gebruik maken van huiswerkbegeleiding, stilteruimtes en ICT op maat. We houden rekening met individuele verschillen in leerstijl en tempo. De leerling krijgt voldoende echte feedback op prestaties en gedrag  Niet alleen de mentor maar ook de vakdocenten zijn geschoold als coach.

Leerlingen in de bovenbouw kunnen binnen het gekozen profiel kiezen uit een scala aan extra vakken waar ze examen in kunnen doen, mede door het bovenschoolse aanbod. In de examenklassen krijgen leerlingen twee dagen lang een intensieve examentraining in enkele door hen gekozen vakken.

Talentontwikkeling

We willen onze leerlingen op zoveel mogelijk gebieden uitdagen, niet alleen op cognitief maar zeker ook op sportief en cultureel gebied. Wij willen dat zij de wereld creatief, onderzoekend en ondernemend tegemoet treden vanuit een optimistisch wereldbeeld. Sociaal, zich openstellend voor samenwerking met anderen waarbij zij uitgaan van hun eigen kracht en talent. Ieder kind heeft talenten en die willen we zo goed mogelijk proberen aan te spreken.  

Als erkende Topsport Talentschool biedt de SSgN extra faciliteiten aan topsporters om hun schoolloopbaan en hun sportcarrière te kunnen combineren. Daarnaast bieden we de extra keuzevakken BSM en LO2 en de sportieve SSgN masters.

De kracht van kunst- en cultuuronderwijs straalt uit in diverse geledingen binnen de SSgN als Cultuurprofielschool. Leerlingen worden gestimuleerd bij hun creatieve ontwikkeling door middel van projecten, cultuurdagen, deelname aan de creatieve SSgN masters en museumbezoek. Bij diverse gelegenheden krijgen zij de kans zich op het podium te presenteren.

Wetenschappelijk talent krijgt de kans binnen diverse bètaprojecten, bij de SSgN Bèta Masters, een breed aanbod aan keuzevakken en de mogelijkheid aan versterkt talenonderwijs mee te doen.  

Binnen het curriculum kunnen leerlingen vanaf klas 1 kiezen voor Versterkt Engels en dit traject in havo en vwo afsluiten met een Cambridge diploma.

In deze speerpunten komt een aantal onderwijskundige doelen samen, zowel op het gebied van verbreding en verdieping als het bevorderen van burgerschap. Vaak lopen speerpunten in elkaar over of versterken elkaar in de vorm van vak- en jaarlaagoverstijgende activiteiten.

Leren leren

Leerlingen leren naar zichzelf te kijken, haalbare doelen te stellen en ook te dromen. Zij leren hoe hun leerstijl het moeten aanpakken en wat daarvoor nodig is. Teleurstellingen horen daar bij, wat kun je daarvan leren.

In de komende schooljaren (zie ook Ontwikkelingen hoofd, hand en hart) zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van formatieve toetsing. Hierdoor worden leerlingen en docenten minder afhankelijk van cijfers en krijgen de leerlingen meer inzicht in hun vorderingen. Docenten worden intern geschoold.