Geslaagd 2021

De resultaten na het derde tijdvak:
mavo 97%
havo 91%
vwo 98%

Diploma's 2021

   vr 9 juli  ma 12 juli  di 12 juli  wo 14 juli  do 15 juli
15.00   4Va        
16.00          CE3
16.30  4Vb  5Hd  5Ha  6Ac  
18.00  4Vc  5He  5Hb  6Ab  
19.30  4Vd    5Hc  6Aa  

De diploma-uitreiking vindt per klas plaats in de sporthal, op de bovengenoemde datum en tijd. Vanwege de nog voortdurende maatregelen omtrent corona zijn de plaatsen helaas beperkt. 
Examenkandidaten mogen maximaal 3 gezinsleden als introducé mee naar binnen nemen.

Op de  genoemde tijden vind je hieronder een livestream naar de diploma-uitreiking voor de thuisblijvers.

Examenjaar 2020-2021

Examenrooster

1e tijdvak 17 mei t/m 1 juni 2021 (uitslag 10 juni)
2e tijdvak 14 t/m 25 juni 2021 (uitslag 2 juli)
3e tijdvak 6 t/m 9 juli 2021 (uitslag 15 juli)

Uitslag Centraal Examen

 Tijdvak  Uitslag  Ontvangst
 CE1
 10 juni, uiterlijk 15.00 uur Gezakt: 10 juni, 17.30
Geslaagd: 11 juni volgens rooster
 CE2  2 juli, uiterlijk 12.00 uur Gezakt 2 juli 12.30 uur
Geslaagd 1 juli, volgens rooster
 CE3  15 juli, uiterlijk 13.00 uur  Geslaagd en diploma: 15 juli 16.00 uur

Inschrijven voor herkansingen

Inschrijven voor herkansingen schoolexamens via Mijn SSgN.

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Jasper Vonk
Examencommissie havo/vwo: Els Spoeltman, Robert Hermsen en Gijs Klaver.


Diplomaregister

Op de website Diplomaregister  kun je een uittreksel van je diploma, cijferlijst of deelcertificaten downloaden. Een uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document en geldig bewijsstuk van behaalde resultaten.

Gratis en onbeperkt

Aan het downloaden van de documenten zijn geen kosten verbonden. Alle gegevens van diploma's die zijn erkend door het ministerie van OCW sinds 2006 staan in het register. Kijk voor meer informatie op de website.

Programma van toetsing en afsluiting

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.