Diplomauitreiking 2024

 Datum                                

 Tijd                              

 Klas                     

 Di 2 juli 2024  14.00 uur  5Hc
   15.30 uur  5Hd
   17.00 uur  5He
   19.00 uur  5Ha
   20.30 uur  5Hb
 Wo 3 juli 2024  14.00 uur  4Va
   15.30 uur  4Vb
   17.00 uur  4Vc
   18.30 uur  4Vd
   20.30 uur  6Aa+ 6Ab

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Geslaagd 2023!

Uitslag na het tweede tijdvak:


mavo 93%
havo  87%
vwo   86%

Proficiat allemaal!

Inschrijven voor herkansingen

Inschrijven voor herkansingen schoolexamens via Mijn SSgN.

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Tessa Janssen
Examencommissie havo/vwo: Els Spoeltman, Manouk Thewissen en Gijs Klaver.


Diplomaregister

Op de website Diplomaregister  kun je een uittreksel van je diploma, cijferlijst of deelcertificaten downloaden. Een uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document en geldig bewijsstuk van behaalde resultaten.

Gratis en onbeperkt

Aan het downloaden van de documenten zijn geen kosten verbonden. Alle gegevens van diploma's die zijn erkend door het ministerie van OCW sinds 2006 staan in het register. Kijk voor meer informatie op de website.

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.

Ná het examen

Op deze pagina vind je nuttige informatie voor aankomende studenten: www.duo.nl.

En kijk ook op de pagina's van de decanen voor je studiekeuze en mogelijkheden na het behalen van je diploma: