Diploma's 2021

   vr 9 juli  ma 12 juli  di 12 juli  wo 14 juli  do 15 juli
15.00   4Va        
16.00          CE3
16.30  4Vb  5Hd  5Ha  6Ac  
18.00  4Vc  5He  5Hb  6Ab  
19.30  4Vd    5Hc  6Aa  

De diploma-uitreiking vindt plaats in de sporthal, met een beperkt aantal genodigden en een livestream voor de thuisblijvers. Leerlingen die in tijdvak 3 herprofileren worden in de praatjes meegenomen met hun klas maar krijgen, net als degenen die in tijdvak 3 voor hun herkansing slagen, hun diploma op donderdag 15 juli.

Informatie studiefinanciering

De examenleerling bevindt zich in de eindfase van het voortgezet onderwijs. Vanwege het coronavirus verloopt de afronding van het examenjaar heel anders dan normaal gesproken het geval zou zijn. In alle hectiek komt een vervolgstudie aan hogeschool of universiteit snel in zicht. De aanmelding voor een studie is hoogstwaarschijnlijk al de deur uit. De komende maanden moeten dan nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Zoals het aanvragen van een OV-chipkaart, het activeren van het studenten reisrecht. Of misschien nog een wijziging van een al aangevraagde lening.

Om ouders en leerlingen van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op donderdag 29 april om 19.30 uur een webinar waarin we alle praktische zaken rondom studiefinanciering uitleggen. 

Dit webinar is een vervolg op het goed gewaardeerde webinar ‘Studiefinanciering in het Hoger Onderwijs, hoe werkt het’ wat plaatsvond op 1 oktober (nog steeds te bekijken via deze link).  

In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgen ouders en leerlingen alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO.  

Voor dit webinar is inschrijven met een e-mailadres is voldoende, er hoeft niets geinstalleerd te worden. Inschrijven voor het webinar kan via deze link.. 

Handige websites

Mijn examen

Examenkompas citolab

Leren voor het examen
 

Klik op de afbeelding om de website te openen.

Inschrijven voor herkansingen

Inschrijven voor herkansingen schoolexamens via Mijn SSgN.

Examencommissie

Voor vragen over herkansingen, toetsen, PTA-onderdelen en het examen kun je terecht bij de leden van de examencommissie:

Examensecretaris: Theo Verhoeven
Examencommissie mavo: Jasper Vonk
Examencommissie havo/vwo: Els Spoeltman, Robert Hermsen en Gijs Klaver.


Diplomaregister

Op de website Diplomaregister  kun je een uittreksel van je diploma, cijferlijst of deelcertificaten downloaden. Een uittreksel uit het diplomaregister is een officieel document en geldig bewijsstuk van behaalde resultaten.

Gratis en onbeperkt

Aan het downloaden van de documenten zijn geen kosten verbonden. Alle gegevens van diploma's die zijn erkend door het ministerie van OCW sinds 2006 staan in het register. Kijk voor meer informatie op de website.

Programma van toetsing en afsluiting

Alle examenonderdelen voor het schoolexamen maken deel uit van het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De PTA's vind je op de pagina PTA's en toetsen. Daarin staat ook de weging van de toetsen.

Wat te doen bij klachten?

LAKS

Elk jaar blijkt weer dat er zaken niet kloppen: examens zijn te makkelijk/moeilijk, er zitten fouten in, de omstandigheden in de examenzaal zijn niet optimaal. Leerlingen kunnen dan terecht bij het Landelijk Aktie Komité Scholieren (LAKS). Rondom de examentijd hebben zij een speciale klachtenlijn.

Centrale Commissie van Beroep Eindexamens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, dan kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit staat welke maatregelen dat kunnen zijn. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die door de school is genomen, dan kan de leerling een beroep doen bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Eindexamen, regio Nijmegen.
Lees hier verder.