Kennis en wetenschap

Ontwikkeling van hoofd, hand en hart

De SSgN wil leerlingen op zo veel mogelijk gebieden uitdagen, zowel op creatief als sportief en cognitief gebied.. Wij willen dat zij de wereld creatief, onderzoekend en ondernemend tegemoet treden vanuit een optimistische aanpak. Wij willen dat onze leerlingen zich sociaal opstellen, zich open stellen en samenwerken met anderen. Wij willen dat wij uitgaan van hun eigen kracht en talent. Het doel is het behalen van een optimaal bij hen passend diploma. 

Wij bieden de leerlingen kansen. We spreken ze aan op hun niveau en stellen, door middel van onze heterogene klassen 1 en 2, de keuze voor MAVO, HAVO of VWO uit. Dit levert op dat meer leerlingen een hoger diploma halen in vergelijking met hun basisschooladvies.

Cambridge Engels

Voor leerlingen die meer willen en kunnen, bieden wij vanaf klas 1 het keuzevak Versterkt Engels, dat in respectievelijk 5 havo en 6 vwo wordt afgesloten met een Cambridge examen. Bij een positief resultaat krijgt de leerling het internationaal erkende Cambridge Certificate.
Lees hier meer over versterkt Engels op de SSgN.

Een machtig avontuur

Tweejarig Excellentieprogramma van het Pre University College of Science waaraan ook de SSgN meedoet. Op dit moment volgen vier leerlingen uit 5 vwo dit traject, nadat het door corona even heeft stil gelegen..
Kijk hier voor meer informatie.

Science

In de onderbouw worden leerlingen bekend gemaakt met bètavakken door middel van projecten en een speciale speeddate voor meisjes. De school beschikt over een goed geoutilleerd sciencelab en een moderne bètavleugel. ­

Docenten en leerlingen nemen ook deel aan het PUC of Science van de RU. Minimaal éénmaal per twee jaar organiseren wij een spectaculaire excursie.

ICT+ lessen

Leerlingen van de ICT-plusklas bouwen robots en doen mee met de LEGO League Challenge 2022.

Excellentie programma's

In navolging van de Natuurprofielen, zal er ook in de Maatschappijprofielen meer aandacht komen voor ‘master’ excursies voor leerlingen en zal de deelname aan het PUC of Humanities worden gestimuleerd, zodra dit programma start. 

In het VWO willen wij minstens 20% van de leerlingen laten deelnemen aan Cambridge Engels, minimaal op CAE-level. Meer leerlingen zullen gestimuleerd worden om op Proficiency level (‘near native’) af te sluiten. Als voorbereiding hierop kunnen leerlingen in de onderbouw kiezen voor Versterkt Engels. 

Per jaarlaag en per niveau worden leerlingen gestimuleerd om mee te doen aan landelijke wedstrijden zoals Olympiades en de voorrondes daarvan en aan het excellentieprogramma 'Een machtig avontuur' van het PUC of Science van de RU. Ook aan docenten wordt de gelegenheid gegeven om mee te werken aan excellentieprogramma’s in samenwerking met externe partners. 

Bij de examens besteden wij extra aandacht aan bijzondere prestaties. De als beste geslaagde leerling wordt beloond een Socrates-lidmaatschap. Ook worden bijzondere certificaten uitgereikt die door externe partijen ter beschikking worden gesteld.

Voor zowel Bèta-plus als Engels-plus wordt een doorlopende lijn van klas 1 t/m klas 6 opgezet.

Extra keuzevakken

Vanaf klas 1 kunnen leerlingen zich aanmelden voor Versterkt (Cambridge) Engels.
In de bovenbouw vwo en havo kunnen leerlingen extra kiezen uit de vakken Cambridge Engels, Informatica, Multimedia, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en Wiskunde D. Deze laatste twee vakken worden ontwikkeld en aangeboden in samenwerking met de Radboud Universiteit en enkele VO-scholen in Nijmegen.
Leerlingen worden gestimuleerd om meer keuze-examenvakken te kiezen dan het wettelijk minimum.