Wetenschappelijk programma

Dinsdag 6 september 2022: Opening vaste opstelling Periodiek Systeem

Woensdag 21 september 2022: Mobiel p[anetarium
Alle examenleerlingen met natuurkunde en de 4 havo leerlingen met NLT in hun pakket hebben een mooie rondreis door ons universum gekregen, verzorgd door studenten sterrenkunde van de Radboud universiteit. Onze leerlingen hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe ons zonnestelsel ooit gevormd is, welke andere sterrenstelsels er aan de hemel staan en wat zwarte gaten zijn. 

Kijk ook op de pagina 'uitgelicht'.

Wetenschap in beeld

Project Micro:bits

Sinds het schooljaar 2017-2018 zet de SSgN bij natuurkundelessen in de onderbouw structureel Micro:bits in. Micro:bits zijn kleine computertjes die voor allerlei zaken geprogrammeerd kunnen worden. Aangezien er nauwelijks nog plekken zijn waar ICT geen rol speelt en leerlingen moeten worden getraind op ‘21st Century Skills’ zijn deze computers een mooi hulpmiddel. 

Inmiddels zijn wij een samenwerkingsproject gestart met chipfabrikant NXP, die naast onze zelf aangeschafte Micro:bits een aantal computertjes in bruikleen geeft. Ook verzorgt NXP de technische en praktische ondersteuning. Het project wordt geleid door onze eigen docent Natuurkunde Daniël Schijns en TOA Ruud Pikkemaat.  

De Micro:bits worden in de onderbouw ingezet bij het bètaproject, tijdens de Jenaweeksluiting en als Masterclass tijdens de Opmaaturen. Het doel is dat leerlingen ‘computional thinking’ ontwikkelen waarmee ze later ook op de arbeidsmarkt een betere kans hebben en wie weet, zelf terechtkomen bij een bedrijf als NXP.  Onze leerlingen kunnen dankzij hun opgedane kennis technische oplossingen bedenken voor vraagstukken waarmee bedrijven en maatschappelijke organisaties te maken krijgen.