Cambridge Engels

Veel leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de belangrijkste taal is om in te communiceren. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten en hbo-opleidingen neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is.

Voor leerlingen die (meer) willen en kunnen, biedt de SSgN vanaf klas 1 Versterkt Engels. Ook leerlingen met een mavo-advies kunnen de eerste vier jaar meedoen.

Vanaf klas 4 havo/vwo kunnen leerlingen starten met de examentraining van Cambridge Engels dat in respectievelijk 5 havo of 6 vwo wordt afgesloten met een landelijk examen.

Bij een positief resultaat krijgt de leerling het CAE-certificaat van Cambridge. Dit certificaat wordt internationaal erkend.

Diploma Cambridge Engels 2022

Zaterdag 12 februari deed een groep van 4 leerlingen uit 5 havo en 7 leerlingen uit 6 vwo hun examen in Utrecht. De leerlingen die Cambridge Engels volgen sluiten elk jaar in februari die lessen af met een officieel C1 examen.
Woensdag 30 maart kwamen de diploma's binnen die tijdens een heerlijke high tea in Nijmegen werden overhandigd. We zijn heel trots op onze leerlingen, alle 11 zijn ze geslaagd.

Praktische informatie

Versterkt Engels in de onderbouw

Leerlingen kunnen zich vanaf klas 1 om elke lesweek een uur extra les te volgen waarbij de voertaal Engels is. Hier wordt nog niet met een lesmethode gewerkt maar er worden lessenreeksen rond een bepaald thema gevolgd. In de derde klas wordt gestart met de Cambridge-methode. Daarnaast zijn er per blok een of twee Engelstalige projecten.

Cambridge Engels in de bovenbouw

In de bovenbouw havo/vwo krijgen de leerlingen les volgens de Cambridge-methode en worden zij voorbereid op het examen. Elke week krijgen zij een uur extra les waarbij de voertaal Engels is. Daarnaast maken zij thuis opdrachten en volgen zij het BBC News. De lessen worden gegeven door onze eigen docenten. Daarnaast worden elk jaar (native) gastsprekers uitgenodigd.

Het examen

Wij leiden de leerlingen op voor het CAE-examen (anderhalf jaar) of het CPE-examen (tweeënhalf jaar). Beide examens worden afgesloten met een internationaal erkend certificaat waarbij CPE voldoet aan de norm 'near native'. Het examen wordt voor alle scholen tegelijk afgenomen op een centrale plaats in het land. De leerlingen worden tijdens het examen begeleid door eigen docenten.

Kosten en aanmelding

De school zorgt voor het lesmateriaal. Alleen de examenkosten zijn voor rekening van de ouders (ca. € 220.-). 

Alle leerlingen die het aankunnen, mogen zich in de onderbouw aanmelden voor de plusklassen. Omdat de exameneisen streng zijn hebben we voor de bovenbouw een aantal toelatingseisen opgesteld. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij actief meedoen met de lessen en hun huiswerk op orde hebben. 

Euroscola 2019

Euroscola One Minute
Goeiemorgen! Ik ben Lieke
Goodmorning! I am Eva and I am really grateful to be here and  I hope you all have a good day.
We are from the Netherlands and we are from the school, SSgN, an European Parliament Ambassador school. One of the first schools in the Netherlands who is giving their students this kind of great opportunities.
To show you how we feel about what Europa has done for us we made a poem. It’s about the power of Europe and how lucky we should be to be in this position.  We would love to share this poem with you.

The poem:
 Europe Europe,
 We are one
 There’s so much we have won
 Freedom, people and a little love
 Is there something we’re not above?
 Everything in Europe seems so good.
 We don’t need to think about our school or our safe neighbourhood.
 How proud would Robert Schuman be?
 Did he smile his work to see?
 We want to make things better than yesterday.
 That’s one of the reasons Europe still exist nowadays.
 Climate changes and migration laws are not perfect yet.
 But together we can try to change that. 
 Europe Europe,
 We are strong.
 This is the place where we belong.
 I want to see a great Europe in my eye.
 Let’s make things better, you and I.

Thankyou

Euroscola 2020

Straatsburg, February 5-7 2020
Our Euroscola day (by Nastia & Lotte)
We went to Euroscola on February 6th. We had to be at the European parliament around 08.15 am. That means we had to get up early in the morning at 7 o'clock. At 7.30 am.  we had breakfast and at 8 we left the hotel. Everyone was very excited.

Around 8;15 we arrived at the European parliament. Before we got in the building, we had to go through a security check. After the security check we took a photo of our group! In the building we took some pictures and videos. 
Right after that, a staff member from the European parliament guides us to a place where she told us some information about the day. After that she separated the young reporters(us) and the rest of the group. So, we went to meet the other the other young reporters. Everyone was introduced to each other and we talked a little. At 10 am we went to the hemicycle to watch the presentations of the high schools. After the presentations there was a Q&A, where students got to ask questions about the future of Europe and problems in Europe right now.

2 hours later at 12.30 PM we had lunch.  We talked with the other young reporters about what they thought about the morning. We also had a lot of fun talking about our differences, because each European country is very different. It was very fun to speak to so many different people from Europe. Then we played the Eurogame with the other young reporters.

After the Eurogame we talked to students from other countries who weren’t young reporters. Nastia:'' my goal was to meet some students who can speak Russian, I met people who did so I was very happy, although most of the students who I met said that they can understand the Russian language but they can't have a conversation in Russian.

At 2 p.m. we had a press conference and a Q&A with only the young reporters so it was a small group where we could ask questions. After that we voted on who took the best Instagram picture with the Euroscola hashtag. 
After the interview with the other young reporters, we took a journalist group photo. After that we visited the MEPs in their working groups. We visited one group which talked about the future of Europe. And the other one discussed climate change and the environment

At 4 p.m. we had the plenary session. In the plenary session there were presentations of the proposals by the MEPs, the voting and the final of the Eurogame. We both really enjoyed Euroscola, we had a lot of fun and we learned a lot about the European parliament. Overall it was a great day and a memory that will last!

Euroscola 2017, 2019, 2020