Cultuurdagen klas 1+2, november 2021

Creatieve vakken

Als Cultuurprofielschool is het voor ons logisch dat je in klas 1 en 2 les krijgt in alle cultuurvakken. Via de Cultuur-Plusklassen dagen we je uit om je nog verder te ontwikkelen in bijvoorbeeld dans, design, muziek, theater en muziektheater, tekenen of ict/robotica.

Je gaat regelmatig met je klas naar podiumvoorstellingen, de film of naar het museum. We leren je zo kritisch te kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Vaste vakken in de ouderbouw zijn: dans, drama, foto/film of multimedia, handvaardigheid, muziek en tekenen.
Je kunt op alle niveaus eindexamen doen in deze cultuurvakken.

Onderwijsprogramma

In klas 1 krijgen de leerlingen 5 uur creatieve vakken, verdeeld over tweemaal een half jaar. De helft van de klassen krijgt in blok 1+2 twee uur tekenen, twee uur drama en 1 uur dans. Blok 3+4 twee uur handvaardigheid, twee uur muziek en 1 uur multimedia. Bij de andere helft is het aanbod precies omgekeerd.

In klas 2 wordt dans vanaf schooljaar 2020-2021 aangeboden. De leerlingen volgen nu nog de vakken drama, handvaardigheid, multimedia, tekenen en muziek.

Vanaf klas 3 krijgen leerlingen de keuze uit maximaal 2 creatieve vakken.
In klas 1 t/m 3 wordt tijdens de projectweken tweemaal per jaar een vakoverstijgende cultuurdag gehouden.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen maximaal 2 vakken kiezen als examenvak. Ze kunnen kiezen uit alle creatieve vakken, met uitzondering van dans. Dat vak wordt sinds 2019-2020 aangeboden vanaf klas 1. Elk jaar komt daar een jaarlaag bij. In 2023 is het een examenvak voor mavo en in 2024 voor havo en vwo.