Jezelf kunnen zijn

De SSgN biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waarin de leerlingen leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld. Ze worden daarbij gestimuleerd hun kwaliteiten en talenten te ontplooien op verschillende gebieden. Naast persoonlijke groei richten wij ons op ontwikkeling op cognitief, creatief/cultureel en sportief gebied.

Ook medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Jezelf kunnen zijn: de matrix

 

Onderwijs


 -Burgerschap in de praktijk                  
 - Iedere leerling is uniek
 - Regie in eigen hand
 - Ruimte voor experimenten
 - Taal- en rekenbeleid

 

Leerlingen


 - Veilige sfeer en cultuur                           
 - Eerlijke kansen
 - Gezamenlijke inspiratie
 

Personeel


 - Werkplezier en vitaliteit
 - Inzet gesprekscyclus
 - Leren van elkaars verschillen
 - Vertrouwen

 

Omgeving


 - Thuis in Europa
 - Omgeving dichtbij
 - Samenwerking