Wij geven geen burgerschap, wij zijn het

Leerlingen krijgen pas in de tweede helft van het tweede leerjaar een schooladvies mavo, havo of vwo. De eerste twee jaar zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in een heterogene klas, pas aan het einde van het tweede jaar wordt het definitieve niveau bepaald. Leerlingen worden voldoende uitgedaagd en de resultaten op het gebied van doorstroom, opstroom en resultaten zijn goed.

Bovendien zijn sociale en persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als cognitie. Leerlingen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in een natuurlijke omgeving, burgerschap is daardoor geen lesje maar dagelijkse praktijk. Naast niveauverschil kenmerkt multiculturaliteit het leerlingenbestand. Van al die culturen kun je leren.

Gezamenlijke inspiratie

Onze aanpak bestaat uit het stimuleren van gezamenlijke inspiratie, motivatie en creativiteit, het vaststellen en nastreven van pedagogische doelen, talentontwikkeling en aandacht voor de individuele leerling.

Onze school is een warme omgeving, waar veel leerlingen zich thuis voelen. Om vanuit het hart te werken is het van belang de eigen passie te vinden. Dit geldt zowel voor leerlingen als docenten. We bieden de ruimte voor experimenten en door de leerlingen los te laten geven we hen de vrijheid om hun individuele keuzes te maken.

Ontwikkeling van hoofd, hand en hart

Wij leren de leerlingen omgaan met zichzelf, de wereld en de ander. In mentorlessen worden de leerlingen gevolgd en gecoacht en medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de klas.

Ook in projecten werken zij aan de omgang met zichzelf de ander en de wereld. In de sectie Internationalisering en bij de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen wordt nog extra aandacht besteed aan Europees burgerschap.