Leren van elkaars verschillen

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een positieve instelling en een onderzoekende houding. We staan open voor verandering en zijn eerlijk naar elkaar toe, zonder kwetsend te zijn. We durven feedback te geven en te ontvangen. We blijven altijd in gesprek. Binnen een cultuur van vertrouwen en respect voor elkaar kan Iedere medewerker zijn wie hij/zij is.

Elke medewerker kan kiezen voor een eigen invulling van zijn/haar taken binnen een vaststaand groter kader.

Vertrouwen

Om te kunnen en durven leren va elkaars verschillen is vertrouwen nodig. Dat vereist vaardigheden en kunde en daarvoor hebben wij scholing nodig.

Ons personeel is een afspiegeling van de leerlingpopulatie en binnen het grotere kader geven wij een eigen invulling aan onze taken en kwaliteiten.

Er heerst een optimistische sfeer waarin wij waar nodig taken van elkaar overnemen zonder er iets voor terug te eisen. We geven en we nemen als de omstandigheden daarom vragen.

Maatwerk

Iedere medewerker is uniek en daarom kunnen wij elke medewerker als individu behandelen. Dat geldt zowel voor het vaste personeel als de vrijwilligers. We durven (verklaarbare) uitzonderingen te maken, kansen te geven en we vragen door als ander gedrag zichtbaar is. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek waarbij we geen afzonderlijke clubjes vormen.