Studiehulp op school

Huiswerk maken en leren op school, aansluitend aan de lessen. De SSgN werkt hiervoor samen met Lyceo. De huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden. Voor de leerling betekent dit minder stress, meer vrije tijd en vaak  betere resultaten.

Bijlesnetwerk biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding op school van 13.40-17.00 uur. Dagen en tijden zijn uiteraard in overleg.

De kosten zijn volledig voor de ouders. Aanmelden via e-mail of telefoon (zie hiernaast). 

Bijlessen

Lyceo verzorgt de studiehulp op school. Daarnaast is het ook mogelijk individuele of groepsbijles aan te vragen op alle niveaus en in alle jaarlagen.

De bijlessen worden gegeven door studenten van de Radboud Universiteit en van de lerarenopleiding aan de HAN. Voor een overzicht van de vakken en de wijze van inschrijven kun je terecht op de website van Lyceo. 

Kosten

Studiehulp op school vanaf 1 januari 2024:
3 dagen - € 255/maand
4 dagen - € 300/maand
5 dagen - € 355/maand
Bijles 1-op-1 via strippenkaart:
vanaf € 36.50- per uur.

De studiehulp wordt gegeven vanaf 13.40 uur. Om 17.00 uur sluit de school.
Voor meer informatie, ook over andere mogelijkheden, kijk op de website van Lyceo.

Huiswerkbegeleiding via zorgteam

In bijzondere gevallen kan het zijn dat leerlingen vanuit een zorgindicatie voor huiswerk-begeleiding en/of bijles worden aangemeld. Een (deel van) de kosten kan dan vanuit een ondersteuningspakket worden betaald.
Ouders die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met Loes van den Boogaard. Vanuit school wordt dan onderzocht wat nodig is en of een financiële ondersteuning mogelijk is.