Burgerschapsontwikkeling

Ons heterogene Jenaplanonderwijs bevordert goed burgerschap en de kansengelijkheid. De leerlingpopulatie vormt een mooie afspiegeling van de samenleving. Vanuit onze kernwaarden wordt gewerkt aan individuele vorming, groepsgericht denken en werken en het verder ontwikkelen van burgerschap. Wij leren van en met elkaar. In mentorlessen wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en omgaan met conflicten. Ten aanzien van Burgerschapsvorming werken we vanuit de competenties van Ten Dam aan een nieuw beleidsplan Burgerschap (aansluitend bij het Koersplan) voor alle leerjaren van de school.

Per vak wordt gekeken naar het curriculum en welke onderdelen daarvan al een bijdrage leveren of nog kunnen gaan leveren aan de ideale leersituatie voor burgerschap. In schooljaar 2023 – 2024 is wordt dat onderzoek afgerond en vanaf schooljaar 2024 – 2025 is het helder waar het burgerschapsonderwijs geïntegreerd in verschillende vakken en projecten. Daarmee wordt in lessen en projecten de buitenwereld binnengehaald in de vorm van maatschappelijke vraagstukken en levensecht leren.

Intensief mentoraat

Om een goed contact met de leerlingen te waarborgen, kiezen we voor een intensief mentoraat. Zo hopen we dat elke leerling zijn/haar verhaal kwijt kan en samen met de docenten kan zorgen voor een proactieve en positieve werksfeer. De mentor houdt regelmatig individuele gesprekken met de leerling. Waar het niet goed gaat, corrigeren we, maar bespreken we ook altijd hoe het beter kan en wat daarvoor nodig is. We laten ook aan de leerling zien wat er goed gaat.

We luisteren naar elkaars meningen en gaan op zoek naar de ideale leersituatie per vak.

De mentor als coach

Alle docenten en personeelsleden zijn of worden geschoold tot coach. We leren leerlingen omgaan met zichzelf, de wereld en de ander. In mentorlessen en op individueel gebied worden leerlingen gevolgd en gecoacht en medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de klas.

In klas 1j, 2j, 3v en 4v heeft elke klas twee mentoren. In klas 3j en de bovenbouw havo/vwo hebben de klassen één mentor. Mentoren blijven waar mogelijk binnen hun team een aantal jaren mentor van dezelfde klas zodat zij de leerlingen goed leren kennen en gericht kunnen coachen.

In de klas

We werken zoveel mogelijk in klassenverband. In leerjaar 1, 2 en 3 zijn de klassen heterogeen van opbouw. Op die manier borgen we het brede mensbeeld dat we leerlingen willen meegeven. Op school werken we vanuit verschillende teams. Elk team bestaat uit een vaste groep leerlingen en docenten. Bij voorrang gaan deze docenten mee met de leerlingen naar het volgende leerjaar. Daarmee zorgen we ervoor dat we de leerlingen zo goed mogelijk leren kennen in hun zijn en in hun mogelijkheden.

We bekijken vanuit het mentoraat en de vaklessen samen met de leerlingen per dag en per periode wat er gedaan moet worden. We gebruiken hiervoor de studiewijzers per periode voor elk vak, zodat er overzicht is in wat wij van elkaar vragen.