Veilige sfeer en cultuur

Diversiteit op de SSgN is uitgangspunt, verrijking én uitdaging. We geven de leerlingen en elkaar voldoende ruimte binnen onze inclusieve schoolomgeving. Iedereen heeft de vrijheid om te kunnen zijn wie hij, zij of hen is; zonder zich te hoeven verantwoorden. Daarom hebben wij een actieve GSA (Gender & Sexuality Alliance) die wordt gedragen door de leerlingen en wordt gecoacht door enkele docenten. De groep ontplooit diverse activiteiten om zaken rondom gender bespreekbaar te maken en te houden.

Mede vanwege het openbare karakter van de school is er ruimte en begrip voor de diversiteit aan levensovertuigingen en de daaruit voortvloeiende positionering binnen onze scholengemeenschap. Sociale en persoonlijke ontwikkeling is net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Leerlingen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in een natuurlijke omgeving, burgerschap is daardoor geen lesje maar dagelijkse praktijk. Naast niveauverschil kenmerkt multiculturaliteit het leerlingenbestand. Van al die culturen kun je leren.

Eerlijke kansen

Ons heterogene Jenaplanonderwijs bevordert goed burgerschap en de kansengelijkheid, wat aansluit op de ambities binnen het Koersplan. De eerste twee jaar zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar in een heterogene klas, pas aan het einde van het tweede jaar wordt het definitieve niveau mavo, havo of vwo bepaald.

Door de uitgestelde keuze krijgen zij alle kansen om hun talenten en passie te ontdekken en verder te ontplooien. Mavo, havo of vwo; we dagen iedereen uit te allen tijde het beste uit zichzelf te halen. In de lessen wordt niet alleen op niveau gedifferentieerd, ook binnen elk niveau is er de mogelijkheid te verbreden of te verdiepen. 

Gezamenlijke inspiratie

Onze aanpak bestaat uit het stimuleren van gezamenlijke inspiratie, motivatie en creativiteit, het vaststellen en nastreven van pedagogische doelen, talentontwikkeling en aandacht voor de individuele leerling. Onze school is een warme omgeving, waar veel leerlingen zich thuis voelen. Om vanuit het hart te werken is het van belang de eigen passie te vinden.

Daarom bieden wij ook een breed pallet aan keuzemogelijkheden aan (sport, kunstvormen, wetenschap en internationalisering) om iedereen zich goed te laten ontwikkelen. Dit geldt zowel voor leerlingen als docenten. We bieden de ruimte voor experimenten en door de leerlingen los te laten geven we hen de vrijheid om hun individuele keuzes te maken.