Inzage door de ouders

De Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat scholen informatieplicht hebben aan ouders. De wijze waarop dit gebeurt, is een keuze van de school.  

Magister voor ouders

Wij hebben ervoor gekozen om onze ouders een eigen login te geven in Magister waardoor zij onafhankelijk van hun kind inzage hebben in de resultaten en de absenties. Dit beleid is afgestemd met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Er is geen rechtstreekse inzage in het logboek en andere gegevens behalve de NAW-gegevens. Wij sturen ook geen push-bericht bij cijferinvoer.  

Wat gebeurt er als een leerling 16 wordt?

Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (vanaf 25 mei 2018) heeft een leerling vanaf zijn 16e jaar inzagerecht, recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Gegevens in Magister vallen echter onder het uitvoeren van een wettelijke taak door de school en mogen door de leerling wel worden ingezien maar niet zonder meer gecorrigeerd of gewijzigd. De school kan een verzoek daartoe wel in behandeling nemen.

Wat gebeurt er als een leerling 18 wordt?

De school heeft de wettelijke plicht aan ouders/verzorgers te rapporteren tot het moment dat de leerling meerderjarig is. Vanaf 18 jaar rapporteert de school aan de leerling zelf.
Magister biedt de mogelijkheid dat de leerling toestemming verleent dat ook de ouders geïnformeerd worden, de school kan die optie echter niet aan- of afzetten. Indien de leerling geen actie onderneemt, zijn de leerlinggevens dus niet meer zichtbaar voor ouders.

Gebruik beeldmateriaal

De SSgN maakt voor verschillende doeleinden gebruik van beeldmateriaal waarop onze leerlingen herkenbaar in beeld zijn. Dit kunnen zowel onderwijskundige, administratieve als PR-doeleinden zijn. In sommige gevallen moeten wij toestemming vragen aan onze leerlingen (16 jaar en ouder) of hun ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal voor administratieve doeleinden

Voor het plaatsen van een foto op de schoolpas en gebruik in het administratiesysteem is geen aparte toestemming nodig. Dit behoort tot de wettelijke grondslag waarop een school moet kunnen werken.

Beeldmateriaal voor onderwijskundige doeleinden

Ook voor het maken en gebruiken van foto's en video's in de klas en de les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Dit materiaal wordt niet verder (digitaal) verspreid.

Beeldmateriaal voor PR-doeleinden

Wij laten graag zien waarmee wij bezig zijn, bijvoorbeeld via onze website en via social media, onze folder en in nieuwsbrieven. Wij gebruiken daarvoor beeldmateriaal dat door of in opdracht van de school is gemaakt. Dit gebeurt bij diverse gelegenheden als optredens, excursies, projecten of binnen de lessen. Hiervoor  hebben wij wel toestemming nodig. 

Toestemming

Die toestemming kunnen (ouders van) leerlingen voor verschillende onderdelen verlenen of weigeren. Eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit gebeurt via Magister. Bij de eerste keer inloggen verschijnt een schermpje waarop diverse toepassingen kunnen worden aangevinkt.

Foto's maken op school

De SSgN wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Het maken van foto's en video's door leerlingen of hun ouders is daardoor in principe niet toegestaan. En het is zeker niet toegestaan dit materiaal te delen, bijvoorbeeld via social media. Bij vieringen, excursies en projecten worden alleen foto's gemaakt in opdracht van de schoolleiding. Die beslist ook over plaatsing van het materiaal. Merk je dat iemand anders foto's van jou heeft geplaatst, probeer daar dan samen uit te komen.

Enige toelichting over het gebruik van beeldmateriaal is te vinden in hoofdstuk 7 van de brochure van Kennisnet 'Privacy in 10 stappen'.

Veiligheid

Ter bewaking van de veiligheid hangen er op diverse plekken in en rondom de school beveiligingscamera's. De beelden zijn zichtbaar via een monitor bij de receptie en bij de conciërges zodat zij personen die aanbellen bij de  leveranciersingang kunnen  binnenlaten of onrust binnen of buiten het gebouw kunnen constateren. De opnames van enkele van die camera's worden gedurende een wettelijk vastgestelde termijn bewaard.
De bewaarde bestanden kunnen uitsluitend worden ingezien door de rector het door het hoofd Facilitaire zaken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar de browser van een gebruiker worden gestuurd als een website wordt bezocht. Elke keer dat de gebruiker dezelfde site bezoekt wordt dit bestandje opgehaald. Onze website maakt uitsluitend gebruik van zogeheten ‘functionele cookies’, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon.

Cookies verwijderen

Cookies zijn door de bezoeker uit te schakelen door middel van instellingen van de eigen internetbrowser. Als cookies worden uitgeschakeld, zullen sommige onderdelen van de website minder efficiënt werken en mogelijk niet meer naar behoren functioneren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies is hier te vinden.
Google Chrome: druk de Ctrl Shift Delete toetsen in, hierna opent een venster, kies hier voor verwijderen cookies.