Kennis en wetenschap

Veel leerlingen komen later in een omgeving terecht waar Engels de voertaal is. Daarom bieden wij vanaf klas 1 voor alle leerlingen het keuzevak Versterkt Engels. In de bovenbouw havo/vwo kunnen leerlingen dit keuzevak afsluiten met een Cambridge examen.

Leerlingen in 4 vwo worden aangemoedigd om zich aan te melden voor het excellentieprogramma van de Radboud Universiteit ‘Een machtig avontuur’. Daarnaast worden leerlingen in de examenklassen gestimuleerd om met hun profielwerkstukken mee te dingen naar landelijke prijzen.

Ruimte voor verandering

Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en we onderzoeken welke van deze ontwikkelingen voor ons nuttig kunnen zijn. We zijn kritisch en alert op signalen van buiten en reageren als we daar iets mee moeten doen. 

Cultuurprofiel

Culturele en expressieontwikkeling hoort bij de centrale doelstellingen van de school, wat onder andere blijkt uit een breed aanbod aan expressievakken. Elk van de zes kunstvakken kan gekozen worden als examenvak op elk niveau.

Daarnaast kennen wij een groot aanbod aan culturele en multiculturele activiteiten zowel binnen als buiten de lessen. Er is samenhang, ook met niet-expressievakken, en formatieruimte voor aansturing, coördinatie en activiteiten.

Internationalisering

De wereld is groter dan alleen de schoolbanken. Met projecten in klas 1 en 2 verbreden we onze horizon. In de derde klas kan iedereen meedoen met het internationale uitwisselingsproject.

In de bovenbouw maken we culturele studiereizen naar diverse Europese steden en streven we ernaar om elk jaar mee te doen met het project Euroscola in Straatsburg.

Topsport Talentschool

Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en een topsportstatus bezitten kunnen op de SSgN in aanmerking komen voor extra faciliteiten waarmee zij hun topsport carrière zo goed mogelijk kunnen combineren met hun studie. Wij werken hiervoor nauw samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs Topsport en zijn sinds 2003 erkend als Topsport Talentschool.