Voor wie is de SSgN?

Leerlingen met een basisschooladvies mavo (vmbo-t), havo en vwo zijn welkom op onze school. Leerlingen met een advies vmbo-basis of -kader kunnen wij niet plaatsen.
Leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap kunnen natuurlijk bij ons terecht, mits zij passen binnen het zorgaanbod dat wij als school kunnen bieden.
Meer informatie over aanname en plaatsing vind je in het document 'Aannamecriteria' in de blokjes per afdeling.

Maximum

Voor alle klassen geldt dat we niet meer dan 28 leerlingen per klas kunnen aannemen.

Tijdpad aanname nieuwe brugklas

  • Inleveren aanmeldformulieren bij VO: 8 februari t/m 5 maart 2023.
  • 6 maart 2023: vergadering scholen VO over de aantallen aangemelde leerlingen.
  • 8 maart 2023: eerste loting op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden telefonisch op de hoogte gesteld en krijgen ook te horen welke scholen nog plaats hebben.
  • 10 maart 2023: ouders krijgen schriftelijk bevestiging van aanmelding of resultaat van eventuele loting.
  • 17 maart 2023: definitieve aanmelding uitgelote leerlingen.
  • 19 april 2023: scholen sturen bericht aan ouders inzake plaatsing (6-wekentermijn). Indien nodig, bijvoorbeeld passend onderwijs, kan deze termijn met 4 weken verlengd worden.
  • 17 mei 2023: uiterste datum bericht van plaatsing.
  • Vanaf 12 juni organiseert de VO-school een kennismaking met de nieuwe leerlingen en hun mentoren. Ouders ontvangen hiervoor op tijd een uitnodiging.

Formulier klas 2 en hoger

Aanmelden 2+3 jena

Aanmelden 3+4 mavo

Controleer of je voldoet aan de criteria en vul het formulier klas 2 en hoger in.
Voor klas 4: kies je profiel.
Aannamecriteria klas 3
Profiel- en vakken klas 3
Aannamecriteria klas 4
Profiel- en vakken klas 4

Aanmelden 4+5 havo

Controleer of je voldoet aan de criteria en vul het formulier klas 2 en hoger in.
Kies je profiel.
Schrijf een duidelijke motivatiebrief.
Aannamecriteria 4 havo vanuit 4 mavo SSgN
Aannamecriteria 4 havo voor leerlingen van andere scholen
Aannamecriteria 5 havo
Profielkeuzeformulier havo

Aanmelden 4, 5+6 vwo

Controleer of je voldoet aan de criteria en vul het formulier klas 2 en hoger in.
Kies je profiel.
Schrijf een duidelijke motivatiebrief.
Aannamecriteria 4 vwo
Aannamecriteria 5 vwo vanuit 5 havo buiten de school
Aannamecriteria 5 vwo vanuit 5 havo SSgN
Aannamecriteria 6 vwo
Profielkeuzeformulier vwo