Begeleiding en ondersteuning

Als een leerling bij ons op school zit, zullen we er alles aan doen om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn. Van groot belang daarbij is dat de leerling zich prettig voelt op school en bij problemen de juiste hulp kan krijgen. Niet alleen de leerling met problemen maar ook de hoger begaafde leerling wordt geholpen.

De eerste begeleiding wordt gevormd door de mentoren: in samenspraak met de overige docenten en de teamleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden.

De ondersteuners zijn te bereiken via de zorgcoördinator Loes van den Boogaard.

Zorgteam

Voor problemen van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied die door de mentor niet kunnen worden opgelost, hebben wij een intern zorgteam. Dit team bestaat uit onze zorgcoördinator, RT, leerlingbegeleiding, decanen en teamleiders. Het team wordt ondersteund door een aantal externe instellingen zoals bureau Leerplicht, de GGD, Schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

Het zorgteam komt wekelijks bijeen om leerlingen waar extra zorg over is te bespreken. Dit kan ertoe leiden dat extern advies wordt  gevraagd. Het kan ook zijn dat verdere hulp nodig is. In dat laatste geval wordt altijd contact met de ouders opgenomen.

Ondersteuning online

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Leerlingbegeleiding

Sommige zaken kan een mentor niet oplossen. Leerlingen die problemen hebben of ergens vertrouwelijk over willen praten, kunnen terecht bij Mariëlle Cuppen. Zij heeft als contextueel leerlingbegeleider de nodige opleiding, methodieken en ervaring bij het helpen zoeken naar oplossingen bij zaken op sociaal/emotioneel gebied en bij problemen op het gebied van planning en structuur.

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaat over zich niet veilig voelen, pesten, agressie en/of intimidatie dan kunnen zij ook terecht bij Mariëlle in haar functie als vertrouwenspersoon.

Vertrouwens- personen

 

Intern:

Manouk Thewissen en Yannic Reijnders
Bereikbaar via tel. 024-356 3974

 

Extern:

De externe vertrouwenspersoon is Jacqueline Pulles (j.pulles@bezemerschubad.nl). Zij is bereikbaar via de Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-144 02 00
 

Inspectie:
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via 0900 - 111 3 111

 

Pesten

Pesten? Natuurlijk niet. Ook niet digitaal. We werken met dit pestprotocol. Leerlingen die geconfronteerd worden met pesterijen kunnen dit melden bij hun mentor of de vertrouwenspersoon.

Hulp bij opvoeden

De Oudertelefoon biedt sinds mei 2020 gratis en anonieme ondersteuning aan alle opvoeders in Nederland. Je kunt met hen bellen en chatten over alles dat te maken heeft met ouderschap en opvoeden. Hun slogan is ‘Zeg het gewoon. De Oudertelefoon.’. Opvoeden is niet altijd makkelijk, voor niemand! Weet dat je hierin niet alleen bent, en een beroep kunt doen op deze hulplijn voor een luisterend oor en een frisse blik op de situatie. De Oudertelefoon is iedere doordeweekse dag en avond te bereiken via 085 130 46 58 (telefoon) en oudertelefoon.nl (chat).

De oudertelefoon biedt hulp in het Nederlands, Engels en Turks. Meer informatie in dit document.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Nijmegen | Stromenland

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je op school terecht bij het zorgteam of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.
Dit steunpunt is een initiatief van Samenwerkingsverband Stromenland en Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen.

Passend onderwijs

In principe zijn leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap en een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling welkom. De voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen, kunnen bij de school worden opgevraagd en staan ook vermeld in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De SSgN werkt nauw samen met de stichting Samenwerkingsverband VO Nijmegen e.o.