Scholen en corona

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Ondersteuning tijdens de schoolsluiting

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Begeleiding en ondersteuning

Als een leerling bij ons op school zit, zullen we er alles aan doen om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn. Van groot belang daarbij is dat de leerling zich prettig voelt op school en bij problemen de juiste hulp kan krijgen. Niet alleen de leerling met problemen maar ook de hoger begaafde leerling wordt geholpen.

De eerste begeleiding wordt gevormd door de mentoren: in samenspraak met de overige docenten en de teamleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden.

De ondersteuners zijn te bereiken via het mailadres ondersteuning@ssgn.nl.

Zorgteam

Voor problemen van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied die door de mentor niet kunnen worden opgelost, hebben wij een intern zorgteam. Dit team bestaat uit onze zorgcoördinator, RT, leerlingbegeleiding, decanen en teamleiders. Het team wordt ondersteund door een aantal externe instellingen zoals bureau Leerplicht, de GGD, Schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

Het zorgteam komt wekelijks bijeen om leerlingen waar extra zorg over is te bespreken. Dit kan ertoe leiden dat extern advies wordt  gevraagd. Het kan ook zijn dat verdere hulp nodig is. In dat laatste geval wordt altijd contact met de ouders opgenomen.

Leerlingbegeleiding

Sommige zaken kan een mentor niet oplossen. Leerlingen die problemen hebben of ergens vertrouwelijk over willen praten, kunnen terecht bij Mariëlle Cuppen. Zij heeft als contextueel leerlingbegeleider de nodige opleiding, methodieken en ervaring bij het helpen zoeken naar oplossingen bij zaken op sociaal/emotioneel gebied en bij problemen op het gebied van planning en structuur.

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaat over zich niet veilig voelen, pesten, agressie en/of intimidatie dan kunnen zij ook terecht bij Mariëlle in haar functie als vertrouwenspersoon.

Vertrouwens- personen

Intern:

voor leerlingen: Mariëlle Cuppen
voor personeel: José Derksen
Bereikbaar via tel. 024-356 3974

Extern:

De externe vertrouwenspersonen van de GGD zijn bereikbaar via tel.
088-144 7330

Pesten

Pesten? Natuurlijk niet. Ook niet digitaal. We werken met dit pestprotocol. Leerlingen die geconfronteerd worden met pesterijen kunnen dit melden bij hun mentor of de vertrouwenspersoon.

Maatschappelijk werkster

Ik ben Jolien Steenwijk en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op de SSgN. Bij mij kun je terecht als het even niet lekker met je gaat. Dit bespreek je dan eerst met je mentor om vervolgens samen te kijken of mijn betrokkenheid nodig is. Is dit het geval, kunnen we samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen, zodat je weer lekker in je vel zit en prettig naar school kunt gaan. Je mag altijd even bij me langskomen als je vragen hebt.

Ik zit in kamer 136a. Je kunt ook altijd met me appen of mailen. 
mail: jolien.steenwijk@ssgn.nl
tel: 06-28 96 61 77

Passend onderwijs

In principe zijn leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke handicap en een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling welkom. De voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen, kunnen bij de school worden opgevraagd en staan ook vermeld in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De SSgN werkt nauw samen met de stichting Samenwerkingsverband VO Nijmegen e.o.