Rapporten

datum 

 wat

 wie

 20-24 november  Rapportvergaderingen   docenten
 ca. 29 november  Uitreiking rapport 1  leerlingen
 6+7 december  10-minutenavond  ouders
 19-22 februari  Rapportvergaderingen  docenten
 ca. 28 februari  Uitreiking rapport 2  leerlingen
 7+8 maart  10-minutenavond  ouders
 17 april  Rapportvergaderingen  docenten
 ca. 25 april  Uitreiking rapport 3  leerlingen
 28 juni-3 juli  Rapportvergaderingen  docenten
 4-5 juli  Revisieaanvraag  ouders
 6 juli  Uitreiking overgangsrapport  leerlingen

Bevordering en doubleren

Bevordering

Bij de bevordering houden we rekening met de kans van slagen van de leerling in het volgend leerjaar: eindcijfers, niveau, werkhouding en (indien van toepassing) gekozen profielvakken.  

Indien het beoogde niveau niet wordt behaald, kan een leerling doubleren, of naar een lager niveau worden bevorderd. Een leerling die in klas 1 of 2 het niveau mavo (vmbo-t) niet haalt wordt verwezen naar een andere school. De beslissing omtrent doubleren of bevorderen naar een lager niveau wordt genomen tijdens de overgangsvergadering en bekrachtigd door de rector.  

Doubleren

Het is in principe niet toegestaan tweemaal in hetzelfde leerjaar te doubleren of in twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren binnen dezelfde leerrichting.  

Revisievergadering

De beslissing van de overgangsvergadering kan ter discussie worden gesteld in een zogenaamde revisievergadering indien er sprake is van nieuwe informatie die van invloed kan zijn geweest op de schoolprestaties van de leerling.   Meer informatie over bevordering, doubleren en revisie kunt u hier vinden.