Rapportage 2018-2019

datum 

 wat

 wie

 19-22 nov  Rapportvergaderingen team AB  docenten  AB
 22 nov  10-minutenavond team VMN  ouders VMN
 27 nov  Uitreiking rapport 1 team AB  leerlingen  AB
 27 nov  Driehoeksgesprek enkele leerlingen klas 1+2  leerling-ouders-mentor
 4 dec  Driehoeksgesprek enkele leerlingen klas 1+2  leerling-mentor-ouders
 12 dec  10-minutenavond team AB  ouders AB
 10-14 dec  Rapportvergaderingen team VMN  docenten VMN
 18 dec  Uitreiking rapport 1  team VMN  leerlingen VMN
 11-14 mrt  Rapportvergadeirngen team AB  docenten AB
 15 mrt  Uitreiking rapport 2 klas 3j  leerlingen kl 3j
 19 mrt  Uitreiking rapport 2 klas 1+2  leerlingen kl 1+2
 1 april 10-minutenavond team AB  ouders AB
 8-11 april  Rapportvergaderingen team VMN  docenten VMN
 25 april  Uitreiking rapport 2 team VMN  leerlingen
 27 juni-2 juli  Rapportvergaderingen  docenten
 3-4 juli  Revisieaanvraag  ouders
 5 juli  Uitreiking overgangsrapport  leerlingen

Bevordering en doubleren

Bevordering

Bij de bevordering houden we rekening met de kans van slagen van de leerling in het volgend leerjaar: eindcijfers, niveau, werkhouding en (indien van toepassing) gekozen profielvakken.  

Indien het beoogde niveau niet wordt behaald, kan een leerling doubleren, of naar een lager niveau worden bevorderd. Een leerling die in klas 1 of 2 het niveau mavo (vmbo-t) niet haalt wordt verwezen naar een andere school. De beslissing omtrent doubleren of bevorderen naar een lager niveau wordt genomen tijdens de overgangsvergadering en bekrachtigd door de rector.  

Doubleren

Het is in principe niet toegestaan tweemaal in hetzelfde leerjaar te doubleren of in twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren binnen dezelfde leerrichting.  

Revisievergadering

De beslissing van de overgangsvergadering kan ter discussie worden gesteld in een zogenaamde revisievergadering indien er sprake is van nieuwe informatie die van invloed kan zijn geweest op de schoolprestaties van de leerling.   Meer informatie over bevordering, doubleren en revisie kunt u hier vinden.