Bevordering en doubleren

Bevordering

Bij de bevordering houden we rekening met de kans van slagen van de leerling in het volgend leerjaar: eindcijfers, niveau, werkhouding en (indien van toepassing) gekozen profielvakken.  

Indien het beoogde niveau niet wordt behaald, kan een leerling doubleren, of naar een lager niveau worden bevorderd. Een leerling die in klas 1 of 2 het niveau mavo (vmbo-t) niet haalt wordt verwezen naar een andere school. De beslissing omtrent doubleren of bevorderen naar een lager niveau wordt genomen tijdens de overgangsvergadering en bekrachtigd door de rector.  

Doubleren

Het is in principe niet toegestaan tweemaal in hetzelfde leerjaar te doubleren of in twee achtereenvolgende leerjaren te doubleren.  

Revisievergadering

De beslissing van de overgangsvergadering kan ter discussie worden gesteld in een zogenaamde revisievergadering indien er sprake is van nieuwe informatie die van invloed kan zijn geweest op de schoolprestaties van de leerling.