Scholen en corona

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Wie zijn wij

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is een openbare school voor vwo, havo en  mavo (vmbo-t) waar onderwijs geboden wordt uitgaande van hoofd, hand en hart. 

Als Jenaplanschool proberen wij bij alle leerlingen hun talent op te sporen en te stimuleren. Zowel op intellectueel, cultureel, creatief en sportief gebied.

Missie

De SSgN begeleidt leerlingen naar een voor hen optimaal haalbaar diploma. Daarbij worden alle leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief gebied als op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontplooien van talenten en andere kwaliteiten op een breed gebied: cognitief, sportief en creatief.

De SSgN streeft naar een goed leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers en creëert een optimistische sfeer waar het oog gericht is zowel op het individu als op de groep, de maatschappij en de toekomst.

155 jaar jong

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen is voortgekomen uit een fusie in 1968 van verschillende openbare onderwijstypes in Nijmegen: de HBS, de Mulo en de MMS. De oudste van deze scholen werd opgericht in 1865 waardoor we in 2020 als SSgN onze 155e verjaardag vieren.

Bij het 150-jarig bestaan in 2015 hebben we onderstaande jubileummagazines uitgegeven, die nog steeds actueel zijn in hun enthousiaste verhalen.       

Excellent


De SSgN is al sinds 2013 Excellente School voor havo en vwo. In 2015 kwam daar ook het predicaat voor onze mavo (vmbo-t) afdeling bij. Ook in 2018 is de school erkend als Excellente School. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Niveau per vak

Op de SSgN geeft het niveau waarop een leerling de basisschool beëindigt, niet de grenzen van zijn mogelijkheden aan. Door hun route niet meteen vast te leggen, kunnen onze leerlingen blijven groeien. Hoe doen we dat precies?  
  

Gedifferentieerd heeft de toekomst

Differentiatie is een sleutelwoord. In de eerste twee leerjaren zitten leerlingen bij elkaar in een brede heterogene brugklas. Docenten differentiëren aan de hand van niveaus A, B en C (mavo, havo, en vwo). In het derde leerjaar zitten havo en vwo nog steeds bij elkaar. Bij toetsen wordt dezelfde opbouw gehanteerd. Zo ontdekken leerlingen per vak hun niveau. En kunnen zij ook tussentijds overschakelen naar een hoger niveau.   

Het is de kunst om leerlingen uit te dagen

Eigenaarschap is een tweede sleutelwoord. De gedifferentieerde aanpak en de daaruit voortvloeiende keuzevrijheid voor de leerling zijn gekoppeld aan de aandacht voor burgerschapsvorming en eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Een aantal malen per jaar organiseren we vak- en klassenverband overstijgende projecten waarin de leerlingen samenwerkend onderwerpen uitdiepen en hun sterke punten kunnen ontdekken en benutten.  

In de brugklas bieden we regie-uren aan voor de kernvakken. Leerlingen kiezen zelf een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) waarin ze zich verder willen of moeten ontwikkelen. Ze plannen daarbij hun eigen weg, waarbij de docent hen ondersteunt en coacht.  

Driehoek leerling-mentor-ouder

We stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontplooien. Alleen is niet iedere leerling dat van huis uit gewend en soms zit de puberteit in de weg. Dan helpt het dat alle leerlingen in de hele brugperiode dezelfde twee mentoren per klas hebben. Dat maakt het makkelijker om door het jaar heen in gesprek te gaan over mogelijkheden en ontwikkeling. Daarbij worden ook de ouders betrokken in de vorm van halfjaarlijkse driehoeksgesprekken in klas 1, 2 en in 3 mavo.  

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in dit artikel van de VO-raad: Portret: Maatwerk SSgN