Wie zijn wij

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is een openbare school voor vwo, havo en  mavo (vmbo-t) waar onderwijs geboden wordt uitgaande van hoofd, hand en hart. 

Als Jenaplanschool proberen wij bij alle leerlingen hun talent op te sporen en te stimuleren. Zowel op intellectueel, cultureel, creatief en sportief gebied.

Missie

De SSgN begeleidt leerlingen naar een voor hen optimaal haalbaar diploma. Daarbij worden alle leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief gebied als op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontplooien van talenten en andere kwaliteiten op een breed gebied: cognitief, sportief en creatief.

De SSgN streeft naar een goed leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers en creëert een optimistische sfeer waar het oog gericht is zowel op het individu als op de groep, de maatschappij en de toekomst.

157 jaar jong

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen is voortgekomen uit een fusie in 1968 van verschillende openbare onderwijstypes in Nijmegen: de HBS, de Mulo en de MMS. De oudste van deze scholen werd opgericht in 1865 waardoor we in 2022 als SSgN onze 157e verjaardag vieren.

Bij het 150-jarig bestaan in 2015 hebben we onderstaande jubileummagazines uitgegeven, die nog steeds actueel zijn in hun enthousiaste verhalen.       

Een kleine geschiedenis

De eerste voorloper van de SSgN is de gemeentelijke HBS-b, opgericht op 8 september 1865. De SsgN is ontstaan uit diverse openbare scholen die door de jaren heen op verschillende plekken in Nijmegen hebben gezeten. In 1968 werden deze scholen onder invloed van de Mammoetwet samengevoegd tot de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. In 1980 verhuisden deze afdelingen naar de huidige locatie.

HBS-b locatie Hessenberg: 1865-1899. 
Het voormalig klooster 'Bethlehem', sinds 8 september 1865 in gebruik als HBS. Deze foto is genomen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van directeur De Hartog, 19 mei 1890.

HBS-b locatie Kronenburgersingel 1899-1980.
In 1968 wordt dit SSgN afdeling atheneum.
Op de foto uit 1907: Het gemeentelijk HBS-b gebouw, op de hoek van de Stieltjesstraat. Dit gebouw is afgebrand in 1980.

Meisjes HBS/MMS Julianaplein 1922-1980.
Wordt SSgN afdeling havo in 1968
MHS+HHS Bijleveldsingel, 1923-1980.
In 1937 wordt dit een HBS-a, in 1968 wordt het SSgN afdeling mavo/havo
Op de foto: voormalige Gemeentelijke Handelsschool, later HBS-a. Rechts een stukje gemeentelijke meisjes HBS, gezien vanuit het Julianaplein (foto uit 1953)

Keizer Karel Meisjes Mulo Gerard Noodtstraat 1960-1975.
In 1968 wordt dit SSgN afdeling mavo, in 1975 wordt deze afdeling samengevoegd met bovenstaande afdeling.
Op de foto: een klas uit 1930

SSgN voor mavo/havo/atheneum, IJsbeerstraat 12, 1980-heden. Oorspronkelijk adres was Lamastraat 61. Bij een verbouwing in 2005 is de hoofdingang verplaatst.
Op de foto: het gebouw in 2020.

In 1982 werd een dependance opgericht in Lindenholt. In 1987 werd het Lindenholt College zelfstandig. Inmiddels heet de school Mondial College.

Niveau per vak

Op de SSgN geeft het niveau waarop een leerling de basisschool beëindigt, niet de grenzen van zijn mogelijkheden aan. Door hun route niet meteen vast te leggen, kunnen onze leerlingen blijven groeien. Hoe doen we dat precies?  
  

Gedifferentieerd heeft de toekomst

Differentiatie is een sleutelwoord. In de eerste twee leerjaren zitten leerlingen bij elkaar in een brede heterogene brugklas. Docenten differentiëren aan de hand van niveaus A, B en C (mavo, havo, en vwo). In het derde leerjaar zitten havo en vwo nog steeds bij elkaar. Bij toetsen wordt dezelfde opbouw gehanteerd. Zo ontdekken leerlingen per vak hun niveau. En kunnen zij ook tussentijds overschakelen naar een hoger niveau.   

Het is de kunst om leerlingen uit te dagen

Eigenaarschap is een tweede sleutelwoord. De gedifferentieerde aanpak en de daaruit voortvloeiende keuzevrijheid voor de leerling zijn gekoppeld aan de aandacht voor burgerschapsvorming en eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Een aantal malen per jaar organiseren we vak- en klassenverband overstijgende projecten waarin de leerlingen samenwerkend onderwerpen uitdiepen en hun sterke punten kunnen ontdekken en benutten.  

In de brugklas bieden we regie-uren aan voor de kernvakken. Leerlingen kiezen zelf een kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) waarin ze zich verder willen of moeten ontwikkelen. Ze plannen daarbij hun eigen weg, waarbij de docent hen ondersteunt en coacht.  

Driehoek leerling-mentor-ouder

We stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontplooien. Alleen is niet iedere leerling dat van huis uit gewend en soms zit de puberteit in de weg. Dan helpt het dat alle leerlingen in de hele brugperiode dezelfde twee mentoren per klas hebben. Dat maakt het makkelijker om door het jaar heen in gesprek te gaan over mogelijkheden en ontwikkeling. Daarbij worden ook de ouders betrokken in de vorm van halfjaarlijkse driehoeksgesprekken in klas 1, 2 en in 3 mavo.  

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in dit artikel van de VO-raad: Portret: Maatwerk SSgN