Enquêtes Kwaliteitscholen

Om de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven en waar mogelijk te verbeteren worden er regelmatig enquêtes afgenomen door Kwaliteitsscholen. Leerlingen en ouders van betreffende jaarlagen worden via de mail uitgenodigd deel te nemen.

De resultaten van de onderzoeken zijn terug te vinden in Vensters VO. 

Enquêtes schooljaar 2019-2020

 Doelgroep  Onderzoek  Afnameperiode
 Alle brugklassen   Tevredenheid leerlingen  november/december 2019
 Ouders brugklas  Tevredenheid ouders  januari 2020
 Ouders klas 3  Tevredenheid ouders  januari 2020
 Leerlingen klas 3  Tevredenheid leerlingen  januari 2020
 Examenleerlingen  Tevredenheid leerlingen februari/maart 2020