Ondersteuning tijdens corona

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Extra ondersteuning

Wij kunnen extra ondersteuning bieden op diverse gebieden. 

Gespecialiseerde medewerkers

Naast een viertal remedial teachers (RT) die onder andere helpen bij dyslexie hebben wij de beschikking over een dyscalculiecoach, trainers voor faalangstreductie en een leerlingbegeleider die tevens vertrouwenspersoon is. Ook zijn een sociaal-verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en een begeleider vanuit Passend Onderwijs op regelmatige basis op school aanwezig.

Remedial teaching

Leerlingen van de brugklassen worden aan het begin van het schooljaar  getest op het gebied van lezen, spellen, woordenschat en rekenen. Op grond van de resultaten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes RT krijgen. Ook biedt het RT-team begeleiding op het gebied van concentratie en motivatie. Hoogbegaafde leerlingen krijgen hulp bij hun individuele leerprogramma.

Nederlands als tweede taal

Meertalige leerlingen die problemen hebben met het Nederlands wordt geadviseerd om NT2-lessen te gaan volgen. Deze lessen bestaan vooral uit het ondersteunen van begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat. De lessen worden individueel of in kleine groepjes gegeven.

Huiswerkbegeleiding

Op advies van school en in overleg met het Zorgteam kan extra huiswerkbegeleiding worden aangeboden. Het aanbod is afhankelijk van de vraag van de leerling en/of mentor.

Begeleiding bij rouw en verlies

Sommige leerlingen hebben al op jonge leeftijd te maken met verlies en rouw. Rouwen is een normale reactie op een groot verdriet. Na een overlijden van een dierbare maar ook bij een scheiding, verlies van lichamelijke functies, ziekte in het gezin, pesten of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Als je vastloopt en klachten hebt in je dagelijks functioneren aarzel niet en neem contact op met Mariëlle Cuppen rouwbegeleider/verliesconsulent.

Dyslexie / dyscalculie

De remedial teachers helpen bij dyslexie. Ook hebben wij de beschikking over een dyscalculiecoach.