Extra ondersteuning

Wij kunnen extra ondersteuning bieden op diverse gebieden. 
Naast een viertal remedial teachers (RT) die onder andere helpen bij dyslexie hebben wij de beschikking over een dyscalculiecoach, trainers voor faalangstreductie en een leerlingbegeleider die tevens vertrouwenspersoon is. Ook zijn een sociaal-verpleegkundige, een maatschappelijk werkster en een begeleider vanuit Passend Onderwijs op regelmatige basis op school aanwezig.

Op advies van school en in overleg met het Zorgteam kan extra huiswerkbegeleiding worden aangeboden. Het aanbod is afhankelijk van de vraag van de leerling en/of mentor. Op deze pagina is daarover meer te vinden.

Voor de leerlingen die RT of NT2 krijgen en voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg en/of oefening is een aparte site aangemaakt, waar allerlei uitleg en oefeningen staan per vak, maar ook informatie over contact met een RT’er. 

Remedial teaching

Leerlingen van de brugklassen worden aan het begin van het schooljaar  getest op het gebied van lezen, spellen, woordenschat en rekenen. Op grond van de resultaten kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes RT krijgen. Ook biedt het RT-team begeleiding op het gebied van concentratie en motivatie. Hoogbegaafde leerlingen krijgen hulp bij hun individuele leerprogramma.

Begeleiding bij rouw en verlies

Sommige leerlingen hebben al op jonge leeftijd te maken met verlies en rouw. Rouwen is een normale reactie op een groot verdriet. Na een overlijden van een dierbare maar ook bij een scheiding, verlies van lichamelijke functies, ziekte in het gezin, pesten of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Als je vastloopt en klachten hebt in je dagelijks functioneren aarzel niet en neem contact op met Mariëlle Cuppen rouwbegeleider/verliesconsulent.

Nederlands als tweede taal (NT2)

Op de SSgN zitten NT2-leerlingen, maar ook leerlingen die twee- of meertalig zijn. Een NT2-leerling is een leerling die maximaal 6 jaar in Nederland onderwijs heeft gevolgd en Nederlands niet als eerste taal heeft geleerd.    

Sommige meertalige leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning bij hun taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het inzetten van woordleerstrategieën, begrijpend lezen en het verankeren en spellen van woorden. De ondersteuning wordt afgestemd op de leerdoelen van de leerling. De lessen worden individueel en/of in kleine groepjes gegeven.  

Dyslexie / dyscalculie

De remedial teachers helpen bij dyslexie. Ook hebben wij de beschikking over een dyscalculiecoach.