Documentatie

Hier zijn diverse documenten met betrekking tot onze school. Klik op de titel om het document te openen.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website staat is na te lezen in onze schoolgids. Daarin is ook een lijst opgenomen met de namen van de docenten. Voor het mailadres van personeel geldt dat u de voor- en achternaam, met eventuele tussenvoegsels, kunt scheiden met een punt en als uitgang @ssgn.nl gebruiken. Klik op de link voor de schoolgids 2019-2020.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en leerlingen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en leefomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van de Kaderregeling anti-pestbeleid.

Schoolondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband zijn daarbij verplicht een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. 
In dit document geeft de SSgN weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende zorgbehoeften, maar ook waar de beperkingen liggen.

Gezonde School

Wij stimuleren onze leerlingen tot gezond gedrag. Dit doen wij in de vorm van projecten en voorlichting maar ook  door de inrichting van het schoolplein dat uitdaagt tot beweging en doordat het aanbod in de kantine voldoet aan de richtlijn 'Gezonde Schoolkantine'.

Privacy

Informatie over de wijze van gegevensbescherming en het omgaan met persoonsgegevens zijn te vinden op de pagina aparte Privacy.