Organisatie

De SSgN is georganiseerd volgens het principe van resultaatverantwoordelijk management. Er is een duidelijke afdelings- en teamstructuur. Door te werken in kleinere eenheden bevorderen we een gevoel van eigenaarschap. Ook het gebouw is globaal ingedeeld in kleinere afdelingen waarbinnen een team of sectie de verantwoordelijkheid draagt: er is een aparte vleugel voor cultuur en voor de bètavakken en leerlingen krijgen zoveel mogelijk lessen in een klein aantal lokalen.

Aan het hoofd van de organisatie staat een driekoppige directie, bestaande uit rector, conrector onderbouw en conrector bovenbouw, ondersteund door een aantal stafleden en teamleiders. Elk directielid heeft een aantal portefeuilles en stuurt enkele afdelingen en teams aan.

Teams

De heterogene onderbouw bestaat uit twee teams met vijf brugklassen, vijf klassen 2 en drie klassen havo/vwo elk. Een 20-tal docenten maakt deel uit van elk team en verzorgt zoveel mogelijk lessen in het eigen team.
De bovenbouw bestaat uit een team 3+4 mavo, een M-team bestaande uit de klassen 4+5 havo en 4, 5+6 vwo met een maatschappijprofiel en een N-team met de natuurprofielen. Elk team omvat 15-20 docenten die zoveel mogelijk in hun eigen team de lessen verzorgen.

Afdelingen

De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd in de diverse afdelingen. Enkele afdelingen vallen onder een staflid, elke afdeling valt onder een van de directieleden.

Organigram