Dramalessen op de SSgN

In de dramalessen ga je veel (toneel)spelen, zelf verzinnen (improviseren), samenwerken, samenspelen, fantaseren en nog veel meer. Hier kun je een heleboel van leren zoals jezelf presenteren, leren concentreren, vormgeven aan emoties, gebruikmaken van non-verbale en verbale uitdrukkingsmogelijkheden en het ontwikkelen van je sociale vaardigheden. Drama is actie is doen. Leren door middel van DOEN!

In de eerste en tweede klas krijgt iedereen 1 uur drama in de week. De les start met een warming-up, vervolgens krijg je opdrachten, individueel of in kleine groepjes, en op het einde van de les wordt er vaak gepresenteerd voor de klas.

Vanaf klas 3 is drama een van de creatieve vakken waar leerlingen uit kunnen kiezen. De onderdelen uit de eerste en de tweede klas komen in de derde allemaal weer terug, maar er wordt gewerkt aan verdieping. Het accent ligt op jij als speler, maar ook op jij als maker. Eigen inbreng, creativiteit en zelfstandig werken zijn heel belangrijk. Dit vraagt om een actieve en betrokken werkhouding tijdens de les.

In de bovenbouw kun je drama kiezen als examenvak, zowel op mavo-, havo- als vwo-niveau. In het laatste jaar werk je met de groep aan de eindopdracht, een voorstelling, die gespeeld wordt voor publiek. Naast de lessen staan ook uitstapjes op het programma, zoals een bezoek aan een toneelvoorstelling.