Bèta masters

Wetenschappelijke masterclasses zijn extra lessen die buiten de reguliere lessen om maar wel binnen schooltijd en door eigen docenten gegeven worden. Leerlingen die een bijzondere belangstelling hebben voor een van deze vakken kunnen zich aanmelden voor de betreffende masterclass. Selectie vindt plaats op basis van een toelatingsgesprek of auditie. Het kan ook zijn dat één van je vakdocenten je geschikt vindt voor de master. Deelname aan de masterclasses is vrijwillig maar niet vrijblijvend; van de deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht.

Het doel van de masters is tweeledig; enerzijds verbreding, anderzijds verdieping. 

Voor elke discipline zijn er drie lesuren per week ingeroosterd. Als onderdeel van de masters zullen er zo nu en dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, workshops worden georganiseerd, we doen mee aan wedstrijden en gaan op bezoek bij organisaties of bedrijven.