Ziek en beter melden

Vóór aanvang van de lessen via e-mail: absent@ssgn.nl.

Als een leerling weer beter is, moet dit ook gemeld worden via e-mail.

Zodra de leerling hersteld is gemeld worden de door de docent genoteerde absenties door de absentiecontroleur omgezet in een code 'z'. Dat er tijdens de ziekte een rood vraagteken staat betekent dus dat de absentie op dat moment nog niet door de absentiecontroleur verantwoord is. Ouders hoeven hierover geen contact met de school op te nemen.

Absenties en verlof

Als een leerling niet op school kan komen, moet dit altijd gemeld worden. Zie de procedure hierboven. Als een leerling enkele uren moet verzuimen vanwege dokters- of tandartsbezoek kan dit op dezelfde wijze gemeld worden.

Voor het aanvragen van (bijzonder) verlof volgt u de procedure die hieronder staat vermeld.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan voor een leerling verlof worden aangevraagd buiten de schoolvakanties (maximaal 10 dagen). Dit verlof moet altijd schriftelijk en ruim van tevoren worden aangevraagd. Geldige verlofredenen:
- huwelijk of jubileum binnen de familie
- begrafenis of crematie
- andere gewichtige familieomstandigheden
- bijzondere talenten (wedstrijd, optreden of auditie)
- godsdienst of levensovertuiging.

NB: verlof aansluitend aan een vakantie is slechts bij hoge uitzondering toegestaan!

Verlofformulier (met uitgebreide toelichting) is hier te downloaden.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.