Werkplezier en vitaliteit

Gezond en gemotiveerd personeel is van groot belang voor werkplezier, een goede sfeer en positieve resultaten. Wij hebben in gezamenlijk overleg onze kernwaarden en principes opgesteld en handelen daarnaar.

Leidinggevenden en de personeelsfunctionaris gaan regelmatig in gesprek met medewerkers over hun welbevinden en professionaliteit. Vanuit het bestuur worden cursussen en scholing aangeboden op het gebied van welbevinden. Ook vanuit het bestuur is de mogelijkheid om vanuit het principe 'alles binnen je bereik' (Koersplan) blij mobiel of vanuit bovenformatief en afspiegeling op een andere school te gaan werken.

Personeel wordt gestimuleerd tot sportief en gezond gedrag en krijgt alle mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen.

Leren van elkaars verschillen

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een positieve instelling en een onderzoekende houding. Binnen een cultuur van vertrouwen en respect voor elkaar kan Iedere medewerker zijn wie hij/zij is. Elke medewerker kan kiezen voor een eigen invulling van zijn/haar taken binnen een vaststaand groter kader.

Vertrouwen

Om te kunnen en durven leren van elkaars verschillen is vertrouwen nodig. Dat vereist kennis en vaardigheden en daarvoor hebben wij scholing nodig. Ons personeel is een afspiegeling van onze diverse leerlingpopulatie en binnen het grotere kader geven wij een eigen invulling aan onze taken en kwaliteiten.

Er heerst een optimistische sfeer waarin wij, waar nodig, taken van elkaar overnemen zonder er meteen iets voor terug te vragen. We geven en we nemen als de omstandigheden daarom vragen.