Gezondheid

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD afdeling Nijmegen volgt alle 0- tot 19-jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te stellen.

Om gezondheidsproblemen te voorkomen, richt de GGD haar aandacht niet alleen op de individuele leerling, maar ook op groepen leerlingen. De verpleegkundige houdt regelmatig op school spreekuur.

De leerling kan daar zelf naartoe gaan, maar ook ouders/verzorgers of docenten kunnen een leerling aanmelden. Meer informatie over de GGD op onze school vind je hier.

Heb je verder nog vragen? Kijk dan ook eens op www.jouwggd.nl, een website speciaal voor jongeren met informatie, filmpjes en links. Ook kun je daar 7 dagen per week anoniem chatten met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om leerlingen gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is.
 

Wie werken van de GGD op onze school?

Jeugdarts: Paulien Steens (psteens@ggdgelderlandzuid.nl)
Jeugdverpleegkundige: Jo Willemsen (jwillemsen@ggdgelderlandzuid.nl)
Beiden zijn via de mail goed te berekien. Zij werken op school in kamer 1.27.
 

Afspraak maken

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle leerlingen en ouders. en de JGZ is gratis. Heeft een leerling een vraag over opvoeding, groei of ontwikkeling of heeft u als ouders behoefte aan contact?
Maak gerust een afspraak via het Bedrijfsbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 en van 12.30-16.30 uur).
 

Wanneer hebben leerlingen te maken met de Jeugdgezondheidszorg?

In klas 2

De leerlingen vullen op school een vragenlijst in over hun gezondheid. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodigt iedere leerling daarna apart uit voor een gesprek om de antwoorden te bespreken. Ook meet en weegt hij of zij de (aangeklede) leerling.

In klas 3 (,mavo) of klas 4 (havo/vwo)

De leerlingen vullen op school de digitale gezondheidscheck in. Heeft een leerling zelf vragen? Of geeft een leerling antwoorden die vragen om meer uitleg? Dan gaat de jeugdverpleegkundige met de leerling in gesprek. De leerling krijgt dan een advies of een verwijzing naar een andere professional die verder kan helpen.

Als een leerling door ziekte langdurig of vaak verzuimt

De leerling en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen kijken zij hoe de leerling zo goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het lesprogramma. Dit om te voorkomen dat een leerling ver achterop raakt met de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de leerling en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.

Bij vaccinaties
De HPV-vaccinatie is sinds 2022 voor jongens en meisjes en wordt gegeven bij 10 jaar. In 2023 wordt de HPV-vaccinatie nog ingehaald voor de geboortejaren 2005, 2007 en 20210. Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY-vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden. Nog niet alle vaccinatie gehad? Maak dan een afspraak om ze in te halen.

Liever geen onderzoek?
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken door de JGZ? Geef dit dan door via 088-144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl