Principes

Je wordt gezien en gehoord 

We zijn oprecht belangstellend, durven ons kwetsbaar op te stellen en geven anderen de ruimte om dat te doen. We luisteren naar elkaar en controleren of we de ander begrepen hebben. We maken verbaal en non-verbaal contact met elkaar. We creëren een cultuur waarin iedereen (leerlingen en collega’s) zich veilig en gelijkwaardig voelt.  

Diversiteit is verrijking

Verschillen mogen er zijn. Het zoeken naar het "waarom" van bepaald gedrag en nieuwsgierig zijn naar elkaar zorgt ervoor dat je meer begrip kunt opbrengen voor de ander. We stimuleren activiteiten waarbij leerlingen meer kennis en begrip krijgen voor elkaar. Zo ontstaat een tolerante houding en kan iedereen zichzelf zijn.  

We gaan uit van vertrouwen en goede wil

We gaan ervan uit dat iedereen wil leren en groeien. Leerlingen en collega’s rekenen elkaar niet af op fouten, maar geven elkaar aanwijzingen en/of aanmoedigingen. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen en plezier van leerlingen en collega's toe.  

Voor groei is licht en ruimte nodig

We stimuleren om te ontdekken en grenzen te verleggen dat kan binnen en buiten de les. Op onze school leer je op verschillende manieren, momenten en plaatsen. Leerlingen en collega’s worden zich bewust van hun mogelijkheden en halen hier motivatie en inspiratie uit. Elk talent krijgt zijn eigen podium. ”Op naar het volgende!”  

Groeien door reflectie

We durven in de spiegel te kijken. Door goede en eerlijke terugkoppeling groeien wij. We staan open voor tips en tops. We leren van elkaar. Fouten maken is niet erg maar een aanzet tot verdere groei.  

Slagen doe je niet alleen!

Wij als collega’s, leerlingen en ouders maken duidelijk welke verwachtingen we van elkaar hebben en hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. Zo wordt duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen en kunnen we verwachtingen beter waarmaken.      
          

We zijn aanspreekbaar

Wij spreken elkaar aan op zaken die beter kunnen. Face to face contact heeft de voorkeur boven digitaal. We spelen de bal niet de man.     
             

Kwaliteit boven kwantiteit

We wegen altijd af of we iets goed doen of helemaal niet.  

Beleidsplan 2023-2027: De SSgN-Matrix

 
Kernwaarden
 Echt in contact  Jezelf kunnen zijn  Verantwoordelijk voor kwaliteit Uitgaan van groei 
 Onderwijs  Jenaplan  Uniek  Ontwikkeling  Coaching
 Leerlingen  Burgerschap  Sfeer  Regie  Talenten
 Personeel  Werkplezier  Vertrouwen  Ontwikkeltijd  Differentiatie
 Omgeving  Open communicatie  Thuis in Europa  Gezond en duurzaam  Ruimte voor verandering

In deze matrix vind je onze kernwaarden terug en daarbij passende begrippen. Per pagina is een aantal samenhangende onderwerpen opgenomen. Via de links of via het uitklapscherm aan de linkerkant zijn deze pagina's te bereiken. Mis je nog iets? Laat het ons horen via e-mail.

Kernwaarden

Beleidsplan Cultuur


bezoekadres

IJsbeerstraat 12,
6531 PL Nijmegen

postadres

Postbus 31091,
6503 CB Nijmegen

Telefoon

024-356 39 74