Zorg voor de omgeving

We streven ernaar om het gebouw en de omgeving beter schoon te houden. Dat gebeurt door consequent toezicht, aanspreken en opruimen. Het schoolplein is ingericht als Groen schoolplein en is sinds 1 januari 2020 geheel rookvrij. Overlast in de buurt wordt tot een minimum beperkt. We staan open voor verbetersuggesties vanuit de buurt en vanuit het personeel, leerlingen en ouders.

Betrokkenheid ouders

We werken in deze beleidsperiode aan een grotere betrokkenheid van ouders, in de vorm van klankbord- of ouderwerkgroepen. Daarmee willen we bereiken dat ouders meer betrokken zijn bij het onderwijsleerproces en de voortgang daarvan van hun kind. Dat zal vanaf het eerste leerjaar opgepakt worden en afbouwend in intensiteit in de leerjaren daarna. Leerlingen groeien en ontwikkelen zich naar volwassenheid. Ouders kunnen daarmee steeds meer verantwoordelijkheid bij hun eigen kinderen neerleggen.

Het gebouw

Binnen en buiten ons gebouw moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Het gebouw en het omringende terrein hebben een open uitstraling. Vanuit de kernwaarde echt in contact zal ook het interieur van het gebouw de komende jaren op duurzame en circulaire wijze worden aangepakt, zodat zowel leerlingen als personeel op een aangename wijze kunnen pauzeren, werken en studeren.