Werken bij de SSgN

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Leraar worden?

De besturen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs (waaronder de SSgN valt), Scholengroep Rijk van Nijmegen en het Montessori College nemen deel aan het project ‘Regionale aanpak lerarentekort’. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen wij daarvoor subsidie.

Eén van de activiteiten is het organiseren van een voorlichtingsavond ‘Werken in het onderwijs’ op 3 maart 2020. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die weleens nadenkt over een baan in het onderwijs en daar graag meer over wil weten. Misschien hebt u daar als ouder van onze leerlingen ook weleens aan gedacht? Dan nodigen wij  u van harte uit om op 3 maart een kijkje te komen nemen!  
 Locatie: NSG Groenewoud, Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen
 Tijd: 18:30 – 21:00 uur

Programma
Uitnodiging