Communicatie met ouders

De communicatie met ouders verloopt over het algemeen via e-mail. Hiervoor is het nodig dat de school beschikt over de meest actuele e-mailadressen van de ouder(s)/verzorger(s) van al onze leerlingen. Via Magister 6 kunt u controleren of uw gegevens kloppen en zelf uw e-mailadres aanpassen. Mochten de overige persoonlijke gegevens onjuist zijn, dan graag een e-mail sturen aan leerlingenadministratie@ssgn.nl. Vermeld daarin ook de naam en de klas van de leerling(en) die het betreft.

Brieven en nieuwsbrieven

Een overzicht van de via e-mail verstuurde brieven en nieuwsbrieven is hier te vinden.

Verklaring 18+

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn voor de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat de leerling voor een aantal schoolzaken zelf verantwoordelijk wordt en dat de toegang tot Magister voor de ouders vervalt. Toch is het voor deze ouders van belang dat zij inzage hebben in de vorderingen of dat zij een afspraak voor een 10-minutenavond kunnen plannen. 

In het kader van de wet op de privacy kan de toestemming voor inzage in Magister uitsluitend nog door de leerling zelf worden gegeven, via 'mijn instellingen' in Magister. Onze leerlingadministratie kan dat dus niet regelen.