Topsporttalentschool SSgN

Topsport Talentafdeling SSgN

Hoe mooi kan het zijn wanneer je jouw passie kunt combineren met het behalen van een mooi schooldiploma? De SSgN probeert als Topsport Talentschool de topsporters daar zoveel mogelijk in te ondersteunen en te faciliteren. Ons doel is om maatwerk te leveren als het gaat om afstemming van roosters en trainingstijden, maar ook maatwerk als het gaat om extra ondersteuning bij de studie.  

Uitgebreide informatie en duidelijke regelgeving zorgen ervoor dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. In dit informatieboekje vind je alle gegevens over zaken zoals: statusbepaling, studie contracten, afspraken, jaarrooster, etc.

Heb je nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen met een van de begeleiders. De contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Nieuwe klimwand

Wat is een TopsportTalentschool?

Een Topsport Talentschool is bestemd voor sporttalenten die hun school- en hun sportcarrière zo goed mogelijk willen combineren. Als je een sporttalent bent dan betekent sport alles voor je. Je hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om een zo optimaal mogelijk schooldiploma te halen. En daarbij kan een Topsport Talentschool je helpen.

Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en een zogenaamde topsportstatus bezitten, kunnen op de SSgN  in aanmerking komen voor de extra faciliteiten die wij kunnen bieden om studie en sport zo goed mogelijk te combineren. Wij werken hiervoor nauw samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs Topsport (EVOT, voorheen LOOT).
De SSgN is sinds 2003 erkend als Topsport Talentschool.

Meer informatie over het EVOT en Topsport Talentscholen.

Topsportvriendelijk

Voor leerlingen die (nog) geen topsportstatus hebben, of die een niet-erkende sport beoefenen hebben wij een topsportvriendelijk beleid opgezet. Helaas mogen wij niet de faciliteiten bieden die voor leerlingen met een status zijn geregeld, zoals ontheffing voor bepaalde vakken en gespreid examen. Maar er blijven genoeg mogelijkheden over om de sportieve leerling extra te ondersteunen:

 • begeleiding door een topsportcoördinator
 • extra verlof bij wedstrijden
 • maatwerk op het gebied van huiswerk, studiebegeleiding en roosteraanpassingen

Ook hier blijft onze insteek: én school én sport!

Faciliteiten

We kunnen LOOT-leerlingen de volgende faciliteiten bieden:

 • een flexibel(er) lesrooster, dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden
 • vrijstelling van vakken voor zelfstudie en/of training
 • bijzonder verlof voor trainingen, trainingsstages en wedstrijden
 • een aparte studieruimte met ICT-voorzieningen en begeleiding
 • mogelijkheid tot uitstel of verplaatsing van toetsen en/of schoolexamens
 • eventueel spreiding van het examen over twee jaar met behoud van de herkansingsregeling
 • persoonlijke begeleiding door een LOOT-begeleider
 • indien nodig hulp bij het inhalen van gemiste stof

Samenwerking

De afgelopen jaren is de topsporttalentafdeling op de SSgN enorm gegroeid en komen er steeds nieuwe samenwerkingsverbanden bij.

Op dit moment werken wij onder andere samen met:
NEC
Rugby Academy Oost
Top Judo Nijmegen
Topsport Gelderland
Turnvereniging Hazenkamp

Fit met TeamNL

Blijf bewegen, onze sporters geven het goede voorbeeld. Laat je inspireren en leef je uit in je woonkamer met deze Tips van NOC*NSF.