Scholen en corona

Kijk hier voor de meest actuele stand van zaken.

Informatie voor ouders

Wij streven er naar om ouders zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De meeste communicatie zal verlopen via e-mail en via sociale media (Facebook)  en deze website. Het is van belang dat wij beschikken over het actuele e-mailadres van alle ouders. Via Magister kunt u controleren of de gegevens kloppen. Het e-mailadres kan door de ouders zelf worden aangepast. Mochten andere gegevens onjuist zijn dan graag een e-mail sturen aan info@ssgn.nl met vermelding van de juiste gegevens en de naam van uw kind(eren) en de klas(sen).

In Magister kunnen de naw-gegevens van twee ouders worden opgenomen. Indien beide ouders een eigen mailadres hebben kan dit op verzoek worden toegevoegd.

Hoe wij omgaan met informatie aan (gescheiden) ouders vindt u in dit protocol.

Post aan ouders

Algemene post die via e-mail wordt verstuurd, kunt u teruglezen op deze pagina. Presentaties op ouderavonden staan na afloop van de avond hier.