Informatie voor ouders

Wij streven er naar om ouders zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De meeste communicatie zal verlopen via e-mail en via sociale media (Facebook)  en deze website. Het is van belang dat wij beschikken over het actuele e-mailadres van alle ouders. Via Magister kunt u controleren of de gegevens kloppen. Het e-mailadres kan door de ouders zelf worden aangepast. Mochten andere gegevens onjuist zijn dan graag een e-mail sturen aan info@ssgn.nl met vermelding van de juiste gegevens en de naam van uw kind(eren) en de klas(sen).

In Magister kunnen de naw-gegevens van twee ouders worden opgenomen. Indien beide ouders een eigen mailadres hebben kan dit op verzoek worden toegevoegd.

Hoe wij omgaan met informatie aan (gescheiden) ouders vindt u in dit protocol.

Post aan ouders

Algemene post die via e-mail wordt verstuurd, kunt u teruglezen op deze pagina. Presentaties op ouderavonden staan na afloop van de avond hier.