Schoolregels

 • Op onze school luisteren we naar elkaar.
 • Op onze school houden we rekening met elkaar
 • Op onze school zorgen we ervoor dat anderen geen last hebben van ons gedrag.
 • Op onze school proberen we onze vergissingen goed te maken.
 • Op onze school leren we met elkaar.
 • Op onze school leren we van elkaar.
 • Op onze school zijn we voorzichtig met elkaars eigendommen.
 • Op onze school zoeken we met elkaar voor elk probleem een oplossing. 
 • Op onze school houden we ons aan deze regels.

Telefoons in de klas

Tijdens de les zijn de telefoons in de klas niet zichtbaar en niet hoorbaar, tenzij de telefoon nodig is voor lesdoeleinden.

In alle andere gevallen moet de telefoon op de vliegtuigstand (dus ook niet trillen) in de tas, of in de telefoonzak die in elk lokaal aanwezig is. 

Op het moment dat een telefoon toch afgaat of wordt gebruikt, moet deze alsnog in de telefoonzak. 

Als het nodig is om bij wijze van sanctie de telefoon langer dan het lopende lesuur in te nemen dan wordt de telefoon in de kluis gelegd en mag de leerling die na een afgesproken periode weer ophalen.

In het lokaal

 • In het lokaal is je telefoon niet hoorbaar en niet zichtbaar, tenzij de docent je vraagt om je telefoon te gebruiken.
 • In het lokaal zijn jassen uit en hoodies af en kunnen wij de gezichten van de leerlingen zien. In principe horen jassen in de kluis en niet in de klas.
 • Na afloop van de les wordt het lokaal netjes achtergelaten. Tafels zijn leeg en staan in groepjes, er liggen geen proppen op de vloer en de vensterbanken en kasten blijven netjes.
 • Tekenen en krassen op muren en tafels? Nee, natuurlijk niet!

Lestijden en te laat komen

Met ingang van schooljaar 2022-2023 werken we met een 45-minutenrooster. De lesdag duurt maximaal 9 lesuren. Het eerste blok bestaat uit 3 lesuren en de overige blokken uit 2.
De lesdag start om 8.20 uur en duurt tot 16.10 uur.

De les begint op het moment dat de docent de deur sluit. Leerlingen die daarna binnenkomen zijn te laat en moeten een briefje halen bij de receptie. 

De les eindigt op het moment dat de bel gaat. Het is niet de bedoeling dat leerlingen voor het einde van de les het lokaal verlaten.