Start je dag met een dans!

Dans

Sinfds het schooljaar 2019-2020 biedt de SSgN het kunstvak Dans aan. In eerste instantie werd dit vak alleen gegeven aan de leerlingen van de brugklas. In de loop van de schooljaren wordt het uitgebouwd tot examenvak. Eerst in de mavo, daarna havo en vervolgens vwo.

Naast dit reguliere vak blijft voor alle leerlingen die dat willen de mogelijkheid openstaan om zich aan te melden voor de plusklas Dans.