Verantwoordelijk voor kwaliteit

De Stedelijke Scholengemeenschap biedt doorlopend onderwijs, dat aansluit op het basisonderwijs, dat een goede aansluiting onderbouw - bovenbouw biedt en dat voorbereidt op vervolgopleidingen en andere toekomstperspectieven.
 Daarbij streven wij naar optimale plaatsing van leerlingen, zodat zij hier de opleiding volgen die het best bij hen past en het voor hen optimale diploma verwerven.

Verantwoordelijk voor kwaliteit: de matrix

 

Onderwijs


 - Onderwijsontwikkeling in de praktijk
 - Werkgroep Jenaplan
 - Werkgroepen onderwijsontwikkeling  


 

Leerlingen


 - Versterken van de regie               
 - Extra keuzevakken
 

Personeel


 - Ontwikkeltijd
 - Scholing en samenwerking
 - Personeelsbeleid
 
 

Omgeving


 - Gezond en duurzaam
 - Gebouw en schoolplein
 - Bereikbaarheid
 - Privacy
 - Financiën