Inhoud boven lay-out

We leggen de lat hoog, maar maken efficiënt keuzes op basis van wat we willen bereiken. We blijven de docenten stimuleren zich door te ontwikkelen op alle vlakken die nodig zijn om goede lessen te blijven geven. De randvoorwaarden om goed te kunnen  werken zijn goed geregeld (werkruimtes, klimaat, veiligheid, communicatie, rooster).

We werken als team samen om het onderwijs op een excellent niveau te houden. We kijken naar welke tools collega’s nodig hebben om anderen te laten slagen en zichzelf te ontwikkelen. Nieuwe initiatieven worden altijd getoetst aan efficiëntie en (leer)opbrengst alvorens we definitieve keuzes maken.

Ontwikkeltijd

Binnen het jaarrooster is ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het uitwerken van eigen lesmateriaal. Hiermee houden wij onze lessen op een hoog niveau. In diverse samenstellingen werken groepjes samen en leren van elkaar. Wij kennen onze hulptroepen en maken daar gebruik van. 

We weten waar de prioriteiten liggen en maken goede afspraken waarmee we dubbel werk vermijden.

We weten van elkaar waar de capaciteiten liggen. Ook weten we wat onze opdracht is en voeren deze goed en tijdig uit met de kernwaarden in ons achterhoofd en verder kijkend dan de eigen organisatie. We doen wat we beloven en wat we doen is meetbaar.

Doorgaande leerlijn

De doorgaande leerlijn van onder- naar bovenbouw wordt per sectie verbeterd qua inhoud en resultaatmeting. Het niveau aan het einde van een leerjaar moet een goede voorbereiding zijn op de resultaten op de lange termijn. In de onderbouw wordt de basisvorming met de kerndoelen afgesloten als voorbereiding op de start van het examenprogramma in de bovenbouw.

De directie zorgt voor een goede monitoring van de secties en een jaarlijkse analyse van de resultaten.

Scholing en samenwerking

We werken samen met de Alliantie Werkplaats voor scholing en uitwisseling van ervaring. We volgen scholing die aansluit op de ambitie van onze organisatie en op het onderwijs aan onze leerlingen. Scholing is geen ballast maar een verrijking. We werken samen met leerlingen en ouders voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Bovenschools werken we samen met het basisonderwijs en de vervolgopleidingen.  

Binnen secties en teams heerst een goede sfeer. We kijken naar welke tools collega’s nodig hebben om anderen te laten slagen en zichzelf te ontwikkelen.

Personeelsbeleid

Als Academische Opleidingsschool begeleiden we stagiaires en leraren in opleiding. In ons aannamebeleid maken we bewuste keuzes om het personeelsbestand optimaal te houden. Er wordt ook gekeken naar individueel beloningsbeleid en maatwerk. Soms zijn strategische keuzes nodig die wij goed kunnen uitleggen.