Hulptroepen kennen en herkennen

De mentor is de spil in het begeleidingsweb van de leerling. Daarnaast hebben we een uitgebreid vangnet aan begeleiders voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: decanen, maatschappelijk werk, remedial teaching, schoolarts. Zo begeleiden we de leerling intensief naar een toekomst waar vertrouwen in jezelf de basis is. We zorgen ervoor dat de leerlingen weten wat we aan begeleiding aanbieden en hoe hij/zij er gebruik van kan maken.

Ruimte voor talent, regie in eigen hand

Voor de klassen 1 en 2 wordt voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde één reguliere les vervangen door een regie-uur. Dan worden de vakken in het rooster parallel gezet en kan de leerling kiezen voor verdieping of extra hulp bij een van de drie vakken. Leerlingen hebben drie regie-uren in de week.

Eigenaarschap

Binnen het leerproces heeft de leerling in toenemende mate de zeggenschap over de eigen leerdoelen. Wij zorgen ervoor dat zij hun hulptroepen leren kennen en gebruiken. Onder begeleiding van de mentor en vakdocent als coach leert de leerling keuzes maken in de leerroute. De individuele kwaliteiten van de leerling worden daarbij gestimuleerd.

Plusklassen

Leerlingen met extra talent kunnen zich aanmelden voor een van de Plusklassen. Hierin werken leerlingen uit alle jaarlagen samen.

Extra keuzevakken

Vanaf de onderbouw worden leerlingen bekend gemaakt met bètavakken en science, door middel van projecten en plusklassen. Minimaal eenmaal per twee jaar wordt er een excursie georganiseerd op hoog niveau om leerlingen te inspireren voor de keuze van een bètaopleiding.  

In de brugklas maken leerlingen kennis met de vakken Filosofie en Cambridge Engels. In de bovenbouw worden de vakken Filosofie, Informatica, NLT en Wiskunde D aangeboden. Deze laatste twee in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. VWO-leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan programma’s van de diverse Pre-University Colleges en aan het Excellentieprogramma van de RU.