Maatwerk

De SSgN is een Jenaplanschool. Dat betekent dat er in de lessen naast leren ook ruimte is voor spel en vieringen. We halen graag de wereld van buiten naar binnen. We leren van elkaar. We bieden in de klas maatwerk en werken in verschillende werkvormen. De leerling kan hier in overleg met de docent eigen keuzes in maken. We stimuleren de individuele kwaliteiten van elke leerling en maken, waar nodig, afspraken over de te volgen leerroute. We maken gebruik van ICT als het de lesinhoud verbetert.

Streven naar excellentie

Actieve deelname van leerlingen en docenten aan de diverse excellentieprogramma’s van de diverse Pre-University Colleges van de Radboud Universiteit wordt gestimuleerd, evenals de deelname aan externe wedstrijden en olympiades.

Het predicaat Excellente School voor alle afdelingen is geen doel maar een erkenning van dit streven. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dit predicaat te continueren.

Kwaliteit in cultuur

Als erkende Cultuurprofielschool zijn wij ervan overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Het is daarom van essentieel belang dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan intensief en stelselmatig in aanraking worden gebracht met cultuur en zich oefenen in de kunsten. Wij bieden een omgeving waarin zij hun talenten en hun sociale en intellectuele vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.  

Onze leerlingen kunnen examen doen in elk creatief vak, zowel op mavo-, havo- als vwo-niveau.

Jenaplan

In het Jenaplanonderwijs begeleiden we kinderen in de omgang met zichzelf, de ander en de wereld. Op deze terreinen hebben we acht vaardigheden benoemd die we willen ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere binnen projecten, Jenaweekopening en –sluiting en Internationalisering in de onderbouw en komen tot wasdom bij het profielwerkstuk den diverse schoolexamenonderdelen in de bovenbouw.

Vaardigheden

Naast de bij Jenaplan benoemde vaardigheden wordt specifiek aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied communicatie, ICT, onderzoek, burgerschap en zelfstandigheid. Dit gebeurt zowel binnen specifieke vakken als daarbuiten. Waar mogelijk halen wij de buitenwereld de school binnen of gaan wij op pad.

Differentiatie

Binnen de heterogene onderbouw is differentiatie een must. De secties zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod. Een van de resultaten daarvan zijn de Regie-uren.  

De secties maken naar niveau het onderwijsaanbod helder in leerdoelen, lesplanners en toetsoverzichten en zal het onderwijsaanbod in de studieplanners gedifferentieerd worden zodat de leerlingen zelf hun leerweg kunnen kiezen. De vakcoaches begeleiden de leerling om een overzicht samen te stellen van de verschillende werkvormen en niveaus.