Ontwikkeltijd

Binnen het jaarrooster is ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het uitwerken van eigen lesmateriaal. Hiermee houden wij onze lessen op een hoog niveau. In diverse samenstellingen werken groepjes samen en leren van elkaar. Wij kennen onze hulptroepen en maken daar gebruik van. 

We weten waar de prioriteiten liggen en maken goede afspraken waarmee we dubbel werk vermijden.

We weten van elkaar waar de capaciteiten liggen. Ook weten we wat onze opdracht is en voeren deze goed en tijdig uit met de kernwaarden in ons achterhoofd en verder kijkend dan de eigen organisatie. We doen wat we beloven en wat we doen is meetbaar.

Scholing en samenwerking

We werken vanuit het Koersplan samen met de @VO-campuswerkplaats  voor scholing en uitwisseling van ervaring. We volgen scholing die aansluit op de ambitie van onze organisatie en op het onderwijs aan onze leerlingen. Scholing is geen ballast maar een verrijking. Gezien de vacatures die binnen het management in de nabije toekomst te verwachten zijn zetten we ook in op scholing voor midden- en hoger management. We werken samen met leerlingen en ouders voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Bovenschools werken we samen binnen ons eigen bestuur en met het basisonderwijs en de vervolgopleidingen.

Binnen secties en teams heerst een goede sfeer. We kijken naar welke tools collega’s nodig hebben om anderen te laten slagen en zichzelf te ontwikkelen.

Personeelsbeleid

Als Academische Opleidingsschool ‘Wijzer in onderwijs’ begeleiden we stagiaires en leraren in opleiding. In ons aannamebeleid maken we bewuste keuzes om het personeelsbestand optimaal te houden. Dit betekent dat op de SSgN personeel werkt dat bij onze visie op onderwijs en onze schoolcultuur past. Er wordt naast het algemene personeelsbeleid ook gekeken naar beloningsbeleid en maatwerk. Soms zijn strategische maatwerkkeuzes nodig die wij goed kunnen uitleggen.

Daarnaast leveren we met de individuele werkdrukverminderingsgelden maatwerk om het werkplezier te bevorderen. Collectief doen we dit met de collectieve gelden voor werkdrukvermindering. In samenwerking met het personeel maken we keuzes om deze collectieve middelen structureel en duurzaam in te zetten.

Binnen het bestuur werken we vanuit het Koersplan aan de ambitie ‘we zijn er voor alle medewerkers’ en ‘waardevol werk binnen bereik’. Vanuit deze ambitie kunnen collega’s zich vrij mobiel verklaren, werken op meerdere scholen of indien nodig vanuit afspiegeling geplaatst worden op een andere school binnen het bestuur.