Medezeggenschapsraad

Via de MR kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden van de SSgN meepraten over allerlei zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De rector zit bij de vergaderingen als adviseur.

Regelmatig terugkerende agendapunten zijn onder meer:

  • begroting en financiële verantwoording
  • beleid op het gebied van onderwijskundige zaken
  • personeelszaken, waaronder taakbeleid en gesprekscyclus
  • arbo-zaken, waaronder veiligheid en werkdruk
  • actuele zaken die spelen onder personeel, leerlingen en ouders
  • het gebouw

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden gehouden in de personeelskamer. 
De vergaderingen starten om 18.30 met een voorbespreking in de geledingen, de vergadering duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Zie het schema hiernaast voor de vergaderdata.

NB: Normaal gesproken zijn belangstellende ouders en personeelsleden welkom om via de publieke tribune de MR-vergaderingen te volgen. Vanwege de RIVM-maatregelen is dat voorlopig niet mogelijk. Hebt u een vraag voor de MR? Stuur een mailtje aan de Algemeen Secretaris via info@ssgn.nl.

Vacatures MR

Er zijn op dit moment geen vacatures in de oudergeleding. Ouders die geïnteresseerd zijn in deelname aan de MR kunnen zich via e-mail info@ssgn.nl aanmelden als aspirant, zodra er een vacature is worden zij uitgenodigd. De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders kunnen zich ook melden om een vergadering bij te wonen. Zie bovenstaand schema voor de vergaderdata.