Creatieve masters

Creatieve masterclasses zijn extra lessen voor de kunstvakken, die buiten de reguliere lessen om maar wel binnen schooltijd en door eigen docenten gegeven worden. Leerlingen die een bijzondere belangstelling hebben voor een van deze vakken kunnen zich aanmelden voor de betreffende Plusklas. Selectie vindt plaats op basis van een toelatingsgesprek of auditie. Het kan ook zijn dat één van je kunstvakdocenten je geschikt vindt voor de Plusklas. Deelname aan de Plusklassen is vrijwillig maar niet vrijblijvend; van de deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht.

Het doel van de masters is tweeledig; enerzijds verbreding, anderzijds verdieping. 

Voor elke discipline zijn er drie lesuren per week ingeroosterd. Als onderdeel van de masters zullen er zo nu en dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, concerten of voorstellingen worden bijgewoond en ateliers of musea worden bezocht.