Decanen
De SSgN heeft een systeem van geïntegreerde studiebegeleiding. Dat betekent dat mentoren en decanen de leerlingen begeleiden bij het maken van verantwoorde keuzes. In de onderbouw is er een aantal projecten en werk je toe naar je profielkeuze in klas 3. In de bovenbouw word je meer individueel begeleid bij het kiezen van een passend vervolg.

Maike Arts is decaan voor de bovenbouw mavo. Elsje Buddendijk is decaan voor de bovenbouw havo/vwo. Arno Ebbers is decaan voor de onderbouw.

De decanen zijn te vinden in lokaal 1.31. Loop even binnen of stuur een e-mail of Teams-chat.