Iedere leerling is uniek

We passen het onderwijs, waar mogelijk, aan aan de behoefte van de individuele leerling. We geven handvatten om het goede gesprek hierover te kunnen voeren. Er is in de les ruimte voor verschillende werkvormen. We ondersteunen de leerling bij het vinden en toepassen van zijn/haar eigen  leerstrategie. Om aan de verschillende behoeftes te voldoen werken we met een flexibel rooster. We geven de leerling het vertrouwen en de ruimte om zich te ontwikkelen op elk gebied: hoofd, hand en hart. Fouten maken is een onderdeel van het leerproces.

Leren van en met elkaar

Diversiteit op de SSgN is uitgangspunt én uitdaging. Het vergt veel van docenten om een heterogene groep te onderwijzen. Docenten moeten leerlingen niet alleen onderwijzen maar hen ook goed begeleiden en uitdagen per niveau. We geven de leerlingen en elkaar voldoende ruimte.

Meedenken en ontwikkelen

Zowel de medewerker als de leerling stelt zich positief op, en vraagt door als ander gedrag zichtbaar is. In ons onderwijs is aandacht voor groepsprocessen en individuele ontwikkeling. Zowel docenten als ondersteunend personeel en leerlingen worden daarin getraind en leren om uit te gaan van vertrouwen in elkaar en de goede wil.

Eigen verantwoordelijkheid

Het eigenaarschap voor het leerproces ligt primair bij de leerling, maar dat hoeft hij niet alleen te doen. De docent of mentor coacht en begeleidt de leerling daarbij in de richting van steeds meer verantwoordelijkheid. Fouten maken mag, daar leren we van. Ook tolereren moet je leren, maar we zijn duidelijk in wat we niet accepteren. Er is geen plaats voor pesten en discriminatie.

Ruimte voor experimenten

Binnen het grotere idee is ruimte voor verschillende werkvormen, er bestaan verschillende oplossingen en leerstrategieën en er is ruimte voor experimenten. Er komt een meer flexibel rooster en er wordt in toenemende mate projectmatig en vakoverstijgend gewerkt.