Feedback

Onze communicatie staat ten dienste van de organisatie en het onderwijs. Daarvoor is samenwerking en openheid tussen alle geledingen nodig. We houden elkaar op de hoogte van alles wat er speelt en staan open voor input van alle partijen. Iedereen voelt zich welkom in en buiten het gebouw. We blijven alert op wat er speelt in de omgeving.

Samenwerking

Voor goede communicatie heb je de ander nodig, zender en ontvanger zijn beiden belangrijk. Wij hebben een goede antenne voor wat er speelt in de omgeving.

Wij omarmen de omgeving als kans om te samen te werken en te leren. Zo werken we samen met andere scholen voor PO en VO, met vervolgopleidingen ROC Nijmegen, de HAN en de RUN.