Creatieve vakken

Als Cultuurprofielschool is het voor ons logisch dat je in klas 1 en 2 les krijgt in alle cultuurvakken. Via de Cultuur-Plusklassen dagen we je uit om je nog verder te ontwikkelen in bijvoorbeeld dans, design, muziek, toneel en muziektoneel, tekenen of ict/robotica.

Je gaat regelmatig met je klas naar podiumvoorstellingen, de film of naar het museum. We leren je zo kritisch te kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Je kunt op alle niveaus eindexamen doen in de cultuurvakken.

Onderwijsprogramma

In klas 1 krijgen de leerlingen 5 uur creatieve vakken, verdeeld over tweemaal een half jaar. De helft van de klassen krijgt in blok 1+2 twee uur tekenen, twee uur drama en 1 uur dans. Blok 3+4 twee uur handvaardigheid, twee uur muziek en 1 uur multimedia. Bij de andere helft is het aanbod precies omgekeerd.

In klas 2 wordt dans vanaf schooljaar 2020-2021 aangeboden. De leerlingen volgen nu nog de vakken drama, handvaardigheid, multimedia, tekenen en muziek.

Vanaf klas 3 krijgen leerlingen de keuze uit maximaal 2 creatieve vakken.
In klas 1 t/m 3 wordt tijdens de projectweken tweemaal per jaar een vakoverstijgende cultuurdag gehouden.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen maximaal 2 vakken kiezen als examenvak. Ze kunnen kiezen uit alle creatieve vakken, met uitzondering van dans. Dat vak wordt sinds 2019-2020 aangeboden vanaf klas 1. Elk jaar komt daar een jaarlaag bij. In 2024 is het een examenvak voor mavo, 2025 voor havo en 2026 voor vwo.

Beeldend vormen

Onder 'beeldend vormen' verstaan we de vakken tekenen, handvaardigheid, multimedia en foto/film. Klik op de links om op de aparte pagina's te kijken. We geven informatie per vak maar ook een overzicht van gemaakt werk, een impressie van onze projecten en van musea en culturele instellingen die we bezocht hebben.