Plusklassen

Plusklassen zijn extra lessen voor de kunstvakken, die buiten de reguliere lessen om maar wel binnen schooltijd en door eigen docenten gegeven worden. Leerlingen die een bijzondere belangstelling hebben voor een van deze vakken kunnen zich aanmelden voor de betreffende Plusklas. Selectie vindt plaats op basis van een toelatingsgesprek of auditie. Het kan ook zijn dat één van je kunstvakdocenten je geschikt vindt voor de Plusklas. Deelname aan de Plusklassen is vrijwillig maar niet vrijblijvend; van de deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht.

Het doel van de Plusklassen is tweeledig; enerzijds verbreding, anderzijds verdieping. 

Voor elke discipline zijn er drie lesuren per week ingeroosterd. Als onderdeel van de Plusklassen zullen er zo nu en dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, concerten of voorstellingen worden bijgewoond en ateliers of musea worden bezocht. 

Rooster 2020-2021

 Dag  Vak

 Tijd

 Docent

 Lokaal

 Maandag  Theater  8.20-10.00 Marianne/
Joost (Pl)
S.08
 Maandag  Muziektheater  8.20-10.00  Kirsten  S.11
 Dinsdag  Design  12.30-14.05  Anne  0.19
 Woensdag  Decor & Interieur  12.30-14.05  Daphne  0.14
 Donderdag  Muziek  10.20-12.00  Toon  0.22
 Donderdag  Fotografie  13.35-15.25  Jeroen  0.12
 Donderdag  Dans  14.05-15.55  Indira  ID-dance
 Vrijdag  Tekenen  13.35-15.25  Jeroen  0.12
 Vrijdag  Robotica  14.05-15.55  Joost (Tl)  1.21

Plusklassen 2020-2021

De plusklassen starten in de tweede week van oktober. Leerlingen die zich hebben aangemeld krijgen daarvoor een factuur thuisgestuurd. Tot 20 november kunnen er nog wijzigingen in de deelnemerslijst worden aangebracht. Daarna kunnen de betalingen niet meer ongedaan worden gemaakt.

Kosten

Omdat de plusklassen buiten het normale curriculum om worden gegeven vraagt de school een bijdrage in de kosten. Deze bijdrage is bepaald op € 50.-.

Mocht dit voor ouders onoverkomelijk zijn, dan zoeken we naar een oplossing. In een aantal gevallen kan een vergoeding voor culturele activiteiten vanuit Stichting Leergeld worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente.