Plusklassen

Plusklassen zijn extra lessen voor de kunstvakken, die buiten de reguliere lessen om maar wel binnen schooltijd en door eigen docenten gegeven worden. Leerlingen die een bijzondere belangstelling hebben voor een van deze vakken kunnen zich aanmelden voor de betreffende Plusklas. Selectie vindt plaats op basis van een toelatingsgesprek of auditie. Het kan ook zijn dat één van je kunstvakdocenten je geschikt vindt voor de Plusklas. Deelname aan de Plusklassen is vrijwillig maar niet vrijblijvend; van de deelnemers wordt een blijvende inzet verwacht.

Het doel van de Plusklassen is tweeledig; enerzijds verbreding, anderzijds verdieping. 

Voor elke discipline zijn er twee lesuren per week ingeroosterd. Als onderdeel van de Plusklassen zullen er zo nu en dan ook gastdocenten worden uitgenodigd, concerten of voorstellingen worden bijgewoond en ateliers of musea worden bezocht. 

Plusklassen 2019-2020

 Vak

 Tijd

 Docent

 Lokaal

 Dans+  Do 14.30-16.00  Indira Willems  ID-dance Hatert
 Design+  Di 08.20-10.00  Ayda Talebi Taher  0.19
 Theater+  Ma 14.25-16.05  Marije Driessen  0.12
 Muziektheater+  Ma 14.25-16.05  Kirsten de Lorijn  S.04
 Muziek+  Wo 10.20-12.00  Toon Robben  0.22
 Tekenen+  Do 14.25-16.05  Jeroen Steinmetz  0.12
 ICT+  Do 15.15-16.55  Joost van Tiel  1.12
 Fotografie+  Ma 08.20-10.00  Gérard Schoth  0.13
 Decor+  Wo 14.25-16.05  Daphne Kreukels  0.14
 Voordracht+  Di 14.25-16.05  Joost Pluim
 Marianne Hermans
 Herma v.d. Brand
 EXT

De Plusklassen starten over het algemeen in de eerste week na de herfstvakantie en lopen het hele schooljaar door.