Internationalisering

Het belang van internationalisering

De SSgN wil de leerlingen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Deze maatschappij wordt steeds internationaler. Daarom beginnen wij vanaf de brugklas met projecten over Europa.

Het kernpunt van internationalisering is om leerlingen vertrouwd te maken met Europa, hen voor te bereiden op hun Europese burgerschap en hun blik te verruimen door de samenwerking met hun Europese partners. Leerlingen kunnen zich verdiepen in andere talen, culturen en gewoonten. Internationalisering draagt in hoge mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling. 

De SSgN en Europa

Kennis maken met Europa doen we op diverse manieren. De Junior Ambassadors brengen jaarlijks een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. In klas 4 maken alle leerlingen een excursie naar Den Haag en de leerlingen die Cambridge Engels volgen gaan een paar dagen naar Straatsburg.

Europa komt de school binnen door middel van een jaarlijks terugkerende College Tour rondom de Dag van Europa.
Lees hier meer over de SSgN en Europa.

De SSgN en Zuid-Afrika

In 2015 zijn we een langdurig samenwerkingsproject gestart met een partnerschool in Zuid-Afrika: de Ramogosetsi Magana Secondary School in Elandsdoorn. In de onderbouw lopen verschillende projecten en goede doelen, in de bovenbouw vindt een kleinschalige uitwisseling plaats. In 2017 zijn twee leerlingen met begeleiding op bezoek geweest in Zuid-Afrika, in 2018 komt een delegatie vanuit de RMSS naar Nijmegen.
Lees hier meer over het project.

Junior Ambassadors

In klas 3 worden leerlingen geselecteerd als Junior Ambassador. Zij doen gedurende het jaar mee met een internationaal project en andere activiteiten, samen met de overige Juniors in binnen- en buitenland.
Op deze pagina lees je daar meer over.

Finding your voice

Centraal bij internationalisering staan de jaarlijks terugkerende uitwisselingen in de derde klas. Het project Finding your voice wordt met meerdere partnerscholen uit Europa tegelijk beleefd. De leerlingen van deze partnerscholen komen ca. 10 dagen als gast naar Nederland, na enkele weken volgt een tegenbezoek waarbij onze leerlingen in een gastgezin in het buitenland verblijven.
Voor het Nederlandse deel van dit project is een speciaal Engelstalig vakkenpakket samengesteld.

Meer informatie over het project 'Finding your voice' en de internationale uitwisselingen vind je hier..