TopsportTalentschool

LO in tijden van corona


Klik op de bovenstaande poster om bij ons speciale youtube kanaal te komen.
Stuur je filmpje op naar Piet Burgers.
NB: Piet is de enige die deze te zien krijgt.

Wat is een TopsportTalentschool?

Een Topsport Talentschool is bestemd voor sporttalenten die hun school- en hun sportcarrière zo goed mogelijk willen combineren. Als je een sporttalent bent dan betekent sport alles voor je. Je hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om een zo optimaal mogelijk schooldiploma te halen. En daarbij kan een Topsport Talentschool je helpen.

Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en een zogenaamde topsportstatus bezitten, kunnen op de SSgN als LOOT-leerling in aanmerking komen voor de extra faciliteiten die wij kunnen bieden om studie en sport zo goed mogelijk te combineren.

Meer informatie over stichting LOOT en Topsport Talentscholen.

Topsportvriendelijk

Voor leerlingen die (nog) geen LOOT-status hebben, of die een niet-erkende sport beoefenen hebben wij een topsportvriendelijk beleid opgezet. Helaas mogen wij niet de faciliteiten bieden die voor leerlingen met een LOOT-status zijn geregeld, zoals ontheffing voor bepaalde vakken en gespreid examen. Maar er blijven genoeg mogelijkheden over om de sportieve leerling extra te ondersteunen:

 • begeleiding door een topsportcoördinator
 • indien nodig gebruik maken van huiswerkbegeleiding of bijles
 • extra verlof bij wedstrijden

Ook hier blijft onze insteek: én school én sport!

Faciliteiten

We kunnen LOOT-leerlingen de volgende faciliteiten bieden:

 • een flexibel(er) lesrooster, dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden
 • vrijstelling van vakken voor zelfstudie en/of training
 • bijzonder verlof voor trainingen, trainingsstages en wedstrijden
 • een aparte studieruimte met ICT-voorzieningen en begeleiding
 • mogelijkheid tot uitstel of verplaatsing van toetsen en/of schoolexamens
 • eventueel spreiding van het examen over twee jaar met behoud van de herkansingsregeling
 • persoonlijke begeleiding door een LOOT-begeleider
 • indien nodig hulp bij het inhalen van gemiste stof

Samenwerking

De afgelopen jaren is de topsporttalentafdeling op de SSgN enorm gegroeid en komen er steeds nieuwe samenwerkingsverbanden bij.

Op dit moment werken wij samen met:
NEC
RTC Volleybal
Rugby Academy Oost
Sport Medisch Centrum Papendal
Top Judo Nijmegen
Topsport Gelderland
Turnvereniging Hazenkamp

Topsport begeleiding

Theo Verhoeven, portefeuillehouder en bestuurslid stichting LOOT
Tamarah Teunissen, LOOT-coördinator en begeleiding bovenbouw
Khalid Mansouri, begeleiding onderbouw
TImo Hya, begeleiding topsportvriendelijk
Niels Voet, begeleiding NEC

De topsporttalenten van de SSgN hebben een eigen Facebookpagina. Like deze pagina, als sport je lief is.